Św. jan pawel II

40 Rocznica Papieskiej Pielgrzymki w Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu

40 lat temu, podczas swojej pierwszej Pielgrzymki Papieskiej do Austrii Papież Jan Paweł II odwiedził również Polonię w Austrii. W planie pielgrzymki znajdowały się między innymi spotkania w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kahlenbergu, spotkania z rodakami na placu przed Karlskirche oraz w Kościele Polskiej Misi Katolickiej w Wiedniu, gdzie papież uroczyście poświęcił nowe organy. Rocznica ta nakłada się z odpustem w Kościele Polskim p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Serdecznie zapraszamy na związane z tym uroczystości w sobotę 16 września i w niedzielę 17 września. W programie: Sobota, 16 września 2023 Zaprasza Wspólnota Modlitewna Św. Jana Pawła II w Wiedniu „Wspólna modlitwa, wspólne wzrastanie” 17:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu 18:30 Katecheza ks. prof. Romana Kuligowskiego: „Piękno eucharystii według Jana Pawła II” 19:00 Msza święta 20:00 Konzert organowy, organistka Krystyna Krynicka 20:30 Agapa w Emaus Niedziela, 17 września 2023 13:15 Główna Msza święta odpustowa z udziałem Chóru Polonii „Gaudete” 14:15 Koncert organowy z okazji 40 rocznicy poświęcenia organów przez Jana Pawła II, Marek Kudlicki organista koncertowy Miejsce: Kościół Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu, 1030 Wien, Rennweg 5A Serdecznie zapraszamy!

40 Rocznica Papieskiej Pielgrzymki w Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu Read More »

Pielgrzymka Papieska Austria 1983: Msza Św. przy Krzyżu Papieskim w Donaupark w Wiedniu

Wolność i nawrócenie: Orędzie papieża Jana Pawła II. W deszczową niedzielę, 11 września 1983 roku, ogromne rzesze wiernych zgromadziły się w Donauparku w Wiedniu, aby wziąć udział w mszy św. na zakończenie tzw. Dni Katolików (Katholikentage). Papież Jan Paweł II wygłosił poruszające kazanie, podkreślając znaczenie wolności i nawrócenia w życiu chrześcijańskim. Kazanie to nazwane jako hasło  Dni Katolików: “Żyć nadzieją – Dawać nadzieję”. Przyjrzyjmy się głównym przesłaniom, które Papież przekazał w tym pamiętnym dniu. Utracona nadzieja i nawrócenie Papież Jan Paweł II rozpoczął swoją przemowę od słów zawartych w Ewangelii: “Chcę wstać i pójść do mego Ojca”. Podkreślił, że te słowa mają szczególne znaczenie w dniu zakończenia Kongresu Eucharystycznego, który skupił się na perspektywie nadziei. Papież przypomniał, że nadzieja, jaką ukazał Jezus Chrystus, jest fundamentem życia chrześcijańskiego. Zwrócił uwagę na przypowieść o synu marnotrawnym, która była tematem przewodnim dzisiejszej Ewangelii, i podkreślił podobieństwa między utraconą nadzieją syna, który opuścił dom ojca, a nadzieją, którą wielu ludzi dzisiaj straciło. Papież wyjaśnił, że nadzieja jest nieodłącznym elementem życia ludzkiego i że istotne jest znalezienie sposobów, aby ludzie mogli odzyskać nadzieję. Wolność i odpowiedzialność Papież Jan Paweł II mówił także o znaczeniu wolności i odpowiedzialności w życiu ludzi. Podkreślił, że wolność jest darem od Boga i umożliwia człowiekowi kształtowanie świata i zachowanie swojego godności. Jednakże ostrzegł, że wolność nie jest tożsama z samowolą i że wiąże się z odpowiedzialnością. Człowiek ponosi odpowiedzialność nie tylko przed samym sobą, lecz także przed innymi ludźmi, społeczeństwem i Bogiem. Papież przestrzegł przed społeczeństwem, które zaniedbuje odpowiedzialność, prawo i sumienie, i zaznaczył, że to zagraża fundamentom ludzkiego życia. Zachęcił wiernych, aby poważnie traktowali odpowiedzialność przed Bogiem i byli świadomi, że nie ma wolności bez zobowiązań. Kryzys rodziny Kolejnym istotnym tematem, który Papież Jan Paweł II poruszył w swojej homilii, była kryzys rodziny. Podkreślił, że małżeństwo i rodzina są dziś zagrożone, co dotyka wielu ludzi, zwłaszcza dzieci. Kryzys rodziny objawia się w rozwodach, nieporozumieniach między rodzicami a dziećmi, problemach w przekazywaniu wartości oraz powszechnym dopuszczeniu aborcji. Papież wskazał przyczynę tego kryzysu na błędne rozumienie wolności, które kładzie nacisk na samorealizację i egoistyczne dążenie do dobrobytu bez uwzględnienia innych ludzi czy przykazań Bożych. Podkreślił, że wiara i duchowe znaczenie w małżeństwie i rodzinie często wygasły, i że powrót do Boga jest kluczem do odnowy małżeństwa i rodziny. Znaczenie nawrócenia Papież Jan Paweł II podkreślił, że nawrócenie jest kluczowe w przesłaniu Ewangelii i stanowi odpowiedź na kryzys wolności i rodziny. Nawrócenie wymaga rozpoznania własnych grzechów, gotowości do zmiany oraz wyznania ich przed Bogiem. Papież podkreślił, że nawrócenie oznacza również pojednanie z Bogiem i że miłość Boża jest silniejsza od grzechu. Papież zachęcił wiernych do poważnego podchodzenia do sakramentu spowiedzi i uczestnictwa w mszy świętej, aby doświadczyć bliskości Boga. Nawrócenie pozwala ludziom wyruszyć na drogę nadziei i przyjąć miłość Bożą do swoich serc. Perspektywa nadziei W swojej przemowie podczas Dni Katolików w Austrii papież Jan Paweł II podkreślił znaczenie wolności, odpowiedzialności, rodziny i nawrócenia w życiu ludzi. Zachęcił wiernych, by nie tracili perspektywy nadziei i wyruszyli na drogę nawrócenia, by powrócić do Boga. Papież przypomniał, że Ojciec zawsze czeka na powrót swoich dzieci i jest gotów przyjąć je z miłością. Przesłanie papieża Jana Pawła II to przypomnienie, że nadzieja i nawrócenie są sercem chrześcijańskiej wiary i wskazują drogę do pełnego i znaczącego życia. Kazanie Papieża Jana Pawła II podczas mszy św. przy Krzyżu Papieskim w Donaupark w Wiedniu: Link

Pielgrzymka Papieska Austria 1983: Msza Św. przy Krzyżu Papieskim w Donaupark w Wiedniu Read More »

Tablica pamiątkowa przy Krzyżu Papieskim w Donaupark w Wiedniu

Wkrótce przy Krzyżu Papieskim w Wiedniu (Papstkreuz im Donaupark) zostanie umieszczona tablica pamiątkowa wykonana w brązie, przypominająca  wydarzenia sprzed 40 lat: 11 września 1983 roku w tym miejscu odbyła się uroczysta msza święta z udziałem papieża Jana Pawła II i licznych wiernych. Symbolicznie upamiętnia ona ślady po papieżu, który w międzyczasie został ogłoszony świętym. Zlecenie na zaprojektowanie tej tablicy pamiątkowej zostało powierzone przez stowarzyszenie “Papstkreuz im Donaupark” Pracowni Artystycznej Huber w Grazu. Uroczyste poświęcenie tablicy planowane jest podczas jubileuszowej mszy świętej 11 września 2023 roku. Stowarzyszenie “Papstkreuz im Donapark” prosi o wsparcie finansowe w pokryciu niezbędnych kosztów. Szczegółowe informacje dotyczące wpłat oraz inne informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej stowarzyszenia pod adresem papstkreuz.at. Źródło: papstkreuz.at

Tablica pamiątkowa przy Krzyżu Papieskim w Donaupark w Wiedniu Read More »

Orędzie Urbi et Orbi na Boże Narodzenie w 2003 r.

1. Descendit de caelis Salvator mundi! Gaudeamus! Zstąpił z nieba Zbawiciel świata. Radujmy się! To pełne głębokiej radości orędzie rozległo się w noc betlejemską. Dzisiaj z tą samą radością Kościół głosi je na nowo: narodził się nam Zbawiciel! Wraz z przemożnym pragnieniem bliskości i pokoju ogarnia duszę fala czułości i nadziei. Na progu szopki kontemplujemy Tego, który z miłości do człowieka ogołocił się z chwały Bożej i stał się ubogi. Stojąca obok szopki świąteczna choinka, mieniąca się światłem lampek, przypomina nam, że wraz z narodzeniem Jezusa na nowo zakwita drzewo życia na pustyni ludzkości. Szopka i choinka: cenne symbole, które przekazują czasom prawdziwy sens świąt Bożego Narodzenia.   2. Rozbrzmiewa z niebios orędzie aniołów: «Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan» (Łk 2, 10-11). Jakież zdumienie! Rodząc się w Betlejem, wiekuisty Syn Boży wszedł w dzieje każdego człowieka, który żyje na ziemi. Jest już obecny w świecie jako jedyny Zbawiciel ludzkości. Dlatego modlimy się: Salvator mundi, salva nos!   3. Zbaw nas od wszelkiego zła rozdzierającego ludzkość u początków trzeciego tysiąclecia. Zbaw nas od wojen i zbrojnych konfliktów, które dewastują całe regiony świata; od plagi terroryzmu i tylu innych form przemocy, których ofiarami padają osoby słabe i bezbronne. Zbaw nas od zniechęcenia na drogach wiodących do pokoju, który jest trudny do osiągnięcia, ale możliwy, a wręcz jest obowiązkiem; na drogach, na które trzeba wchodzić bezzwłocznie zawsze i wszędzie, nade wszystko w ziemi, na której Ty się narodziłeś, Książę Pokoju.   4. A Ty, o Maryjo, Dziewico oczekiwania i spełnienia, która strzeżesz tajemnicy Narodzenia, spraw, abyśmy umieli rozpoznawać w Dzieciątku, które tulisz w ramionach, obiecanego Zbawcę, niosącego wszystkim nadzieję i pokój. Razem z Tobą Go adorujemy i pełni nadziei wyznajemy: potrzebujemy Ciebie, Odkupicielu człowieka, który znasz oczekiwania i tęsknoty naszych serc. Przyjdź, Panie, i pozostań z nami! Niech radość Twojego narodzenia dotrze na krańce świata!   Po polsku Ojciec Święty powiedział: «Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel». To radosne orędzie głoszę moim rodakom i życzę, aby było ono dla wszystkich źródłem radości, pokoju i nadziei. Wesołych, błogosławionych świąt!   Źródło: www.vatican.va  

Orędzie Urbi et Orbi na Boże Narodzenie w 2003 r. Read More »

Św. Jan Paweł II – Papież Rodziny

Podczas mszy kanonizacyjnej Jana XXIII i Jana Pawła II Papież Franciszek mówił o tym drugim słowami: „W swojej służbie Ludowi Bożemu Jan Paweł II był papieżem rodziny. Otworzyliśmy drogę rodzin na Synod o rodzinie. Jest to podróż, którą ze swojego miejsca w niebie prowadzi i podtrzymuje Jan Paweł II”. Karol Wojtyła, naznaczony w młodym wieku cierpieniem i stratą własnej rodziny, wyrósł na kapłana, biskupa krakowskiego, biskupa Rzymu, bohatera i świętego na wieki. Przez całą swoją posługę duszpasterską uczył świat o godności, pięknie i świętości życia małżeńskiego i rodzinnego. Św. Jan Paweł II jest jednym z dwóch patronów Światowego Spotkania Rodzin 2015 w Filadelfii. Światowe Spotkanie Rodzin to największe na świecie katolickie zgromadzenie rodzin. Każdy z nich ma motyw, który ożywia i ożywia wydarzenie, jednocześnie dodając głębi znaczenia naszemu zrozumieniu rodzin. Tematem Światowego Spotkania Rodzin – Filadelfia 2015 jest „Miłość jest naszą misją: rodzina w pełni żywa”, podkreślając wpływ miłości i życia rodzin na nasze społeczeństwo. https://www.worldmeeting2015.org https://slmedia.org/

Św. Jan Paweł II – Papież Rodziny Read More »

Święta Matko Odkupiciela, Bramo niebios zawsze otwarta, Gwiazdo morza!

Na zakończenie codziennej Liturgii godzin podnosi się, pośród innych wezwań, wołanie Kościoła skierowane do Maryi:   „Święta Matko Odkupiciela, Bramo niebios zawsze otwarta, Gwiazdo morza! Wspomóż upadły lud, gdy powstać usiłuje. Tyś zrodziła Stwórcę swojego, ku zdumieniu całej natury”! „Ku zdumieniu całej natury”! Te słowa antyfony wyrażają zdziwienie wiary, jakie towarzyszy tajemnicy Bożego rodzicielstwa Maryi. Towarzyszy poniekąd w sercu całego stworzenia, a bezpośrednio — w sercu całego Bożego Ludu, w sercu Kościoła. Jakże niesłychanie daleko poszedł Bóg, Stwórca i Pan wszystkiego, w objawieniu siebie samego człowiekowi! 147 Jakże wyraźnie przekroczył wszelkie granice tego nieskończonego „dystansu”, jaki dzieli Stwórcę od stworzenia! Jeśli pozostaje On sam w sobie niepojęty i niezgłębiony, to tym bardziej niepojęty i niezgłębiony jest w rzeczywistości Wcielenia Słowa, które stało się człowiekiem za sprawą Dziewicy z Nazaretu. Skoro On odwiecznie zamierzył wezwać człowieka do uczestnictwa w „Bożej naturze” (por. 2 P 1, 4) — to można powiedzieć, że zamierzył jego poniekąd „przebóstwienie” według jego uwarunkowań historycznych, tak, że również po grzechu gotów jest „okupić” ten odwieczny zamysł swej miłości „uczłowieczeniem” Syna, współistotnego Ojcu. Całe stworzenie, a bezpośrednio człowiek, nie może wyjść z zadziwienia wobec tego daru, jaki stał się jego udziałem w Duchu Świętym: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3 16). Pośrodku tej tajemnicy, pośrodku tego zadziwienia wiary stoi Maryja. Ona, Święta Matka Odkupiciela, pierwsza go doświadczyła: „Tyś zrodziła Stwórcę swojego, ku zdumieniu całej natury”! 52. Słowa tej liturgicznej antyfony wyrażają prawdę „wielkiego przełomu”, jaki dla człowieka sprawiła tajemnica Wcielenia. „Przełom” ten należy do całych jego dziejów — od tego początku, jaki odsłania się w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, aż do ostatecznego kresu w perspektywie końca świata, co do którego Jezus nam nie wyjawił „dnia ani godziny” (por. Mt 25, 13). Jest to przełom nieustający i ciągły pomiędzy upadkiem a powstaniem, pomiędzy człowiekiem grzechu a człowiekiem łaski i sprawiedliwości. Liturgia, zwłaszcza adwentowa, staje w punkcie newralgicznym tego przełomu, a zarazem dotyka jego nieustającego „dziś i teraz”, gdy woła: „wspomóż upadły lud, gdy powstać usiłuje”! Słowa te odnoszą się do każdego człowieka, do wspólnot, do narodów i ludów, do pokoleń i epok ludzkiej historii, do naszej epoki, do kończącego się Milenium: „wspomóż, wspomóż upadły lud”! Są to słowa skierowane do Maryi, „Świętej Matki Odkupiciela”, są to słowa skierowane do Chrystusa, który przez Nią wszedł w dzieje ludzkości. Antyfona wznosi się rokrocznie do Maryi, przywołując moment, kiedy dokonał się ów zasadniczy przełom historyczny, który nieodwracalnie trwa: przełom między „upadkiem” a „powstaniem”. Rodzina ludzka dokonała niezwykłych odkryć i osiągnęła zadziwiające wyniki w dziedzinie nauki i techniki, dokonała wielkich dzieł na drodze postępu i cywilizacji, poniekąd przyspieszyła w ostatnich czasach bieg historii — a ten podstawowy, rzec można, „pierworodny” przełom, wciąż i poprzez wszystko towarzyszy dziejom człowieka: wszystkich i każdego. Przełom pomiędzy „upadkiem” a „powstaniem”, pomiędzy śmiercią a życiem. Jest on też nieustającym wyzwaniem ludzkich sumień, wyzwaniem całej dziejowej świadomości człowieka: wyzwaniem do pójścia, na sposób dawny a zawsze nowy, drogą „nieupadania” i drogą „powstawania”, jeśli się upadło. Kiedy Kościół wraz z całą ludzkością przybliża się do granicy tysiącleci, podejmuje ze swej strony z całą wspólnotą wierzących — a zarazem wspólnie z każdym człowiekiem dobrej woli — to odwieczne wyzwanie wyrażone słowami antyfony, które mówią o ludzie upadającym, ale pragnącym powstać, i zwraca się zarazem do Odkupiciela i Jego Matki z wołaniem: „wspomóż”! Kościół widzi bowiem — o tym świadczy powyższa modlitwa — Błogosławioną Bogarodzicę w zbawczej tajemnicy Chrystusa i w swojej własnej tajemnicy; widzi Ją głęboko zakorzenioną w dziejach. ludzkości, w odwiecznym powołaniu człowieka, wedle tych opatrznościowych przeznaczeń, jakie Bóg odwiecznie z nim związał; widzi Ją po macierzyńsku obecną i uczestniczącą w licznych i złożonych sprawach, których pełne jest dzisiaj życie jednostek, rodzin i narodów; widzi Ją jako Wspomożycielkę ludu chrześcijańskiego w nieustannej walce dobra ze złem, aby nie „upaść”, a w razie upadku, aby „powstać”. Pragnę gorąco, aby ku odnowie tego widzenia w sercach wszystkich wierzących posłużyły także rozważania zawarte w niniejszej Encyklice! Jako Biskup Rzymu przesyłam wszystkim, dla których rozważania te są przeznaczone, pocałunek pokoju oraz pozdrowienie i błogosławieństwo w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Amen. W Rzymie, u Św. Piotra, dnia 25 marca 1987 roku, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w dziewiątym roku mego Pontyfikatu. Jan Paweł II, Papież Papież Jan Paweł II: Enzyklika Redemptoris Mater

Święta Matko Odkupiciela, Bramo niebios zawsze otwarta, Gwiazdo morza! Read More »

Modlitwa do Ducha Świętego

Modlitwa do Ducha Świętego, przekazana Karolowi Wojtyle przez jego ojca, towarzyszyła mu przez całe jego życie. Papież zachęcał, byśmy właśnie tą modlitwą modlili sie codziennie upraszając dary Ducha Świętego dla nas i innych. Duchu Święty, proszę Cię o dar Mądrości, do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar Rozumu, do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością, o dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen

Modlitwa do Ducha Świętego Read More »

Polsat News: “Zasadzka na sprawiedliwego”. Reportaż o św. Janie Pawle II

Źródło: niedziela online W sobotę 26 grudnia o godz. 18 w Polsat News został wyemitowany reportaż Magdaleny Ziętkiewicz “Zasadzka na sprawiedliwego”, broniący Jana Pawła II przed nieuzasadnionymi zarzutami. Reportaż został skonstruowany na kanwie listu ponad 1700 polskich profesorów, apelujących o opamiętanie oraz o szacunek dla pamięci o św. Janie Pawle II. 1706 polskich profesorów podpisało list w obronie pamięci świętego Jana Pawła II. List dostępny jest na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej: Zobacz Jest to, jak napisali uczeni, “apel o opamiętanie – przeciw niszczeniu wizerunku świętego Papieża”. Kolejny list w obronie Jana Pawła II napisali byli polscy opozycjoniści. O apelach w obronie pamięci papieża w reportażu Małgorzaty Ziętkiewicz w sobotę o godz. 18 w Polsat News. Sygnatariuszami listu są profesorowie polskich uniwersytetów. Najważniejsze zdanie w ich apelu brzmi: Dokładna analiza opublikowanego przez Stolicę Apostolską “Raportu na temat wiedzy instytucjonalnej i procesów decyzyjnych Watykanu w odniesieniu do byłego kardynała Theodore’a McCarricka” nie wskazuje na żadne fakty, które dawałyby podstawę do oskarżeń pod adresem Jana Pawła II. – Ta postać Jana Pawła właściwie dla wszystkich, także dla jego wrogów, była kimś. A teraz dla mas staje się kawałkiem śmiecia leżącego na ziemi, który można kopnąć, żeby poleciało jak najdalej od nas – powiedział prof. Jan Grosfeld, filozof Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, sygnatariusz “Listu Profesorów”. Źródło: niedziela.pl, 2020-12-26 11:50 Autor: mp,  Link Informacja na temat reportażu na stronie Polsatnews: Link

Polsat News: “Zasadzka na sprawiedliwego”. Reportaż o św. Janie Pawle II Read More »

Scroll to Top