„Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!“

„Powstań, Ty, który już straciłeś nadzieję. Powstań, Ty, który cierpisz. Powstań, ponieważ Chrystus objawił Ci swoją miłość i przechowuje dla Ciebie nieoczekiwaną możliwość realizacji.“  

Papież Jan Paweł II

 

Aktualne artykuły

Konkurs plastyczny „Jan Paweł II – Przyjacielem naszej rodziny”

Konkurs dla dzieci i młodzieży pod honorowym patronatem

Giuseppe Afrune

osobistego malarza Jana Pawła II

 

Wstawiennictwo Św. Jana Pawła II

Twoja intencja

Giuseppe Afrune: Papa Giovanni Paolo II 

Podczas nabożeństwa przed Najświętszym Sakramentem oraz mszy świętej naszej wspólnoty modlimy się we wszystkich powierzonych nam intencjach za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

Zapraszamy również Ciebie do wspólnej modlitwy. 

Wspólnota Modlitewna Św. Jana Pawła II

Wspólna modlitwa, wspólne wzrastanie

Kardynał Stanisław Dziwisz apeluje 20 października 2017, podczas uroczystego otwarcia kongresu „Europa Christi“ w Częstochowie, by ogłosić św. Jana Pawła II patronem Europy.

Również my całkowicie identyfikujemy się z ideą ogłoszenia św. Jana Pawła II patronem Europy,  bylibyśmy szczęśliwi mając  patrona, który towarzyszyłby nam w codziennych problemach, który by nas rozumiał i wypraszał dla nas dobre rozwiązania, potrzebne łaski.

Europa przeżywa obecnie bardzo głęboki kryzys na wielu płaszczyznach. Wiele decyzji, które podejmujemy w naszym codziennym życiu w odpowiedzi na doświadczane sytuacje, stoi w sprzeczności z naszym chrześcijańskim sumieniem. Europa coraz bardziej oddala się od swoich chrześcijańskich korzeni.

Święty papieżu Janie Pawle II, prosimy o odnowę wiary w Europie, prosimy o zachowanie wartości chrześcijańskiej w polityce, w edukacji,  w naszym życiu społecznym. Módl się o pokój. Módl się za nasze rodziny i za młodzież. Módl się o godne życia od jego początku do godnego końca, módl się za nas.

Już dwadzieścia, trzydzieści lat temu papież Jan Paweł II mówił o wielu zagrożeniach dla przyszłości chrześcijańskiej Europy. Już wtedy w swoich przemówieniach, homiliach i encyklikach wskazywał właściwą drogę.

Czy ktoś 30 lat temu przypuszczałby, że komunizm pewnego dnia zniknie z Europy?

Głęboko wierzymy, że modlitwą można wiele osiągnąć. Wierzymy, że święty patron będzie nas nadal wspierał „z góry” poprzez swoje wstawiennictwo za naszą Europę, za nasz Kościół.

Wspólnota Modlitewna Św. Jana Pawła II w Wiedniu

Wspólna modlitwa, wspólne wzrastanie 

GPII

Użyte rysunki, grafiki:
Specjalne podziękowanie dla Ylli Haruni, Giuseppe Afrune i Grzegorza Gałązki za wsparcie naszego projektu poprzez użyczenie nam ich wspaniałych prac.

Użyte zdjęcia:
Slider bazujący na Park Jordana w Krakowie – JPII, Wikipedia, Creative Common Licence
Slider bazujący na EpiskopatNews, ©Mazur/episkopat.pl, Pałac Biskupi w Krakowie Franciszkańska 3, Creative Common  Licence
Grafika St. Pope John Paul II. on Vatican Site
Anonimowe fotografie z wizerunkiem Jana Pawła II. (autorzy nieznani)

Stroną jp2.at opiekuje się Wspólnota Modlitewna św. Jana Pawła II w Wiedniu