„Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!“

„W 1978, przy powszechnym zaskoczeniu,  zostaje wybrany na tron Piotrowy krakowski Kardynał Karol Wojtyła. Był młody i silny, był gwiazdą, ulubieńcem mediów, człowiekiem o nieporównywalnej dramatyce w słowie i geście, absolutnie autentyczny, pionierski - wyznaczał nowe drogi i pozostawił ślady, którymi świat żyje do dziś!“  

Sarah Badion.

 

"Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!"

Serdecznie zapraszamy na
uroczystą Mszę Świętą

18 maja 2020 o godz. 18:00
w Katedrze św. Szczepana w Wiedniu

 

z okazji

100 lecia urodzin 

św. Papieża Jana Pawła II

Więcej informacji

 

Uroczysta Msza Święta

17 maja 2020 o godz. 12:00
w Sanktuarium Narodowym na Kahlenbergu

z Opatem Janem Maria Szypulskim

Świętujemy 100 lat św. Jana Pawła II

____________

 

Konkurs plastyczny "Jan Paweł II - Przyjacielem naszej rodziny"

Konkurs dla dzieci i młodzieży pod honorowym patronatem

Giuseppe Afrune

osobistego malarza Jana Pawła II

 

Więcej informacji

 

 

 

Aktualne artykuły

15. Todestag von Johannes Paul II. – Kardinal Stanisław Dziwisz: Lasst uns Kerzen anzünden

  VATIKANSTADT , 02 April, 2020 / 12:00 AM (Nach CNA Deutsch).- Wir brauchen einander, um gemeinsam auf Fürsprache des heiligen Papstes den barmherzigen Gott anzurufen und ihn zu bitten, dass die Coronavirus-Pandemie aufhören möge: Das schreibt Kardinal Stanisław Dziwisz, der am heutigen 2. April zum 15. Jahrestag des Todes von Johannes Paul II. zur […]

Zawierzenie miłosierdziu Bożemu w obliczu pandemii COVID-19

Kard. Stanisław Dziwisz apeluje o modlitwę w 15. rocznicę przejścia Jana Pawła II do domu Ojca Jestem głęboko przekonany, że potrzebujemy siebie nawzajem, by wspólnie, za wstawiennictwem Świętego Papieża, wołać do miłosiernego Boga i błagać Go, by ustała pandemia koronawirusa. Dlatego proszę Was wszystkich, Drodzy Bracia i Siostry, o to, byśmy w 15. rocznicę przejścia […]

Kazanie na górze – osiem błogosławieństw (Mt 5,3-12)

(Mt 5,3-12) “Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają […]

Wstawiennictwo Św. Jana Pawła II

Twoja intencja

 

 

Podczas nabożeństwa przed Najświętszym Sakramentem oraz mszy świętej naszej wspólnoty modlimy się we wszystkich powierzonych nam intencjach za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

Zapraszamy również Ciebie do wspólnej modlitwy. 

Wspólnota Modlitewna Św. Jana Pawła II

Wspólna modlitwa, wspólne wzrastanie

 

Link do strony intencyjnej:

 

Ylli Haruni, Pope John Paul II.

Kardynał Stanisław Dziwisz apeluje 20 października 2017, podczas uroczystego otwarcia kongresu „Europa Christi“ w Częstochowie, by ogłosić św. Jana Pawła II patronem Europy

Apel Kard. Dziwisza

Oświadczenia

Również my, grupa ludzi, która z tym pomysłem całkowicie się identyfikuje, cieszylibyśmy się z patrona, który by nam towarzyszył i wspierał nas w naszych problemach, który potrafiłby nas zrozumieć i wypraszałby potrzebne dla nas łaski.

Europa objęta jest głębokim kryzysem na wielu płaszczyznach. Wiele decyzji, których doświadczamy w naszym życiu powszednim, wzbudza w nas niepokój, powodują one powstawanie poczucia konfliktu w naszym chrześcijańskim sumieniu. Europa coraz bardziej odwraca się od swoich chrześcijańskich źródeł i korzeni.

Święty Janie Pawle módl się o odnowienie wiary w Europie, módl się o zachowanie chrześcijańskich wartości w polityce, w szkolnictwie, w wychowaniu młodych pokoleń, w mediach, w naszej europejskiej społeczności. Módl się o pokój. Módl się za nasze rodziny, za młodzież. Módl się za ochronę życia ludzkiego od naturalnego poczęcia do godnego, doczesnego końca. Święty Janie Pawle módl się za nami.

Już przed dwudziestu, trzydziestu laty przestrzegał papież Jan Paweł II przed licznymi zagrożeniami dla przyszłości chrześcijańskiej Europy. Już wtedy wskazywał właściwą drogę w swoich przemówieniach, kazaniach, encyklikach.

Czy ktoś mógłby przed trzydziestu laty przypuszczać, że pewnego dnia nie pozostanie w Europie śladu po komunizmie?

Wierzymy mocno w to, że modlitwa morze wiele zmienić, może wpłynąć na nas, na nasze otoczenie, na losy świata. Wierzymy mocno w to, że święty patron poprzez swoje wstawiennictwo dla naszej Europy, dla naszego Kościoła będzie nas dalej z góry wspomagał i błogosławił.

Petycja do papieża Franciszka

Polecane artykuły

_______

Użyte rysunki, grafiki:
Specjalne podziękowanie dla Ylli Haruni za wsparcie naszego projektu poprzez użyczenie nam jego wspaniałych prac.

Użyte zdjęcia:
Slider bazujący na Park Jordana w Krakowie - JPII, Wikipedia, Creative Common Licence
Slider bazujący na EpiskopatNews, ©Mazur/episkopat.pl, Pałac Biskupi w Krakowie Franciszkańska 3, Creative Common  Licence
Grafika St. Pope John Paul II. on Vatican Site
Anonimowe fotografie z wizerunkiem Jana Pawła II. (autorzy nieznani)