Nie lękaj się!

Prośba do Papieża Franciszka

Poprzez podpisanie tej petycji wspieram starania o ogłoszenie św. Papieża Jana Pawła II współpatronem Europy.

Petycja do Ojca Świętego Franciszka

Przepełnieni wielką nadzieją i radością zwracamy się do Ciebie, czcigodny Ojcze Święty Franciszku, prosząc Cię o ogłoszenie świętego Jana Pawła II współpatronem Europy.
Naszej prośbie towarzyszy głębokie przeświadczenie i ufność w to, że będzie on z nieba nam błogosławił i wymadlał dla nas wiele potrzebnych łask.
Poprzez patronat świętego papieża mamy nadzieję na wielkie, przełomowe zmiany w tak ciężkich dla Europy czasach.
Święty Jan Paweł II był papieżem, który obdarzał nas wielką nadzieją wprowadzając Kościół w trzecie tysiąclecie swoim apostolskim listem „Novo Millennio Ineunte“ z 6 Stycznia 2001 roku, w którym to dodając nam odwagi wołał do nas „Duc in altum!“ (wypłyń na głębię!).
Potrzebujemy jego błogosławieństwa i jego wstawienniczej modlitwy za nas, za nasze rodziny i młodzież, za pokój i sprawiedliwość, odnowienia wiary jak również nowe święte powołania w całej Europie.
Z wielką ufnością chcielibyśmy Tobie, Ojcze Święty, powierzyć naszą prośbę.

 

Św. Jan Paweł II patronem Europy

Scroll to Top