Pielgrzymka Papieska Austria 1983: Upamiętnienie Odsieczy Wiedeńskiej

Wiedeń, Kahlenberg, 13. września 1983

kahlenberg1

Z wielką radością i wzruszeniem w sercu papież Jan Paweł II pozdrowił wszystkich obecnych na Kahlenbergu w ostatni poranek swojej wizyty w Austrii. Serdecznie podziękował za ciepłe przyjęcie, stosowne słowa i radosne śpiewy.

Kahlenberg, gdzie trzysta lat temu podjęto ważną decyzję, nadał nowe, rzeczywiste znaczenie słowom Psalmu: “Wznoszę oczy ku górom, skądże mi pomoc? Moja pomoc pochodzi od Pana”. (Ps 121:1).

Kościół na Kahlenbergu przypomina nam, że ówcześni wyzwoliciele również wiedzieli, jak bardzo zależą od boskiej pomocy. Nie rozpoczęli bitwy bez wcześniejszej wspólnej modlitwy o Bożą pomoc. Do boju szli z modlitwą na ustach “Jezu i Maryjo pomóż!”. Zaufanie w potężne wstawiennictwo Maryi wzmocniło zastępy wojskowe szykujące się wielką bitwę. Szczęśliwe zwycięstwo przypisywano  macierzyńskiemu pośrednictwu Maryi, dlatego też dzień 12 września ogłoszono w Austrii świętem Imienia Maryi. 

Papież Jan Paweł II wspominał, że było dla niego darem móc obchodzić to święto w 300. rocznicę wyzwolenia w Wiedniu, w katedrze wyzwolonej stolicy oraz na Kahlenbergu, w duchowej jedności z tymi, którzy modlili się i śpiewali w tym samym miejscu – najpierw w cierpieniu, a potem w radości. Papież wezwał ludzi, aby nie przestawali się modlić i śpiewać na cześć Maryi, ponieważ imię Maryi nadal oferuje nam schronienie. “Maryjo, rozpostrzyj swój płaszcz, uczyń z niego osłonę i schronienie dla nas; schowajmy się  pod nim bezpiecznie, aż miną wszystkie burze”.

Papież zwrócił się również do swoich rodaków, przypominając o głębokiej więzi między Austrią a Polską, która została ustanowiona 300 lat temu pod opieką Maryi. Więź ta okazała się fundamentalna dla prawdziwego braterstwa.

Papież podkreślił znaczenie upamiętnienia bitwy pod Kahlenbergiem oraz rolę wiary i wartości w tym historycznym konflikcie. Zachęcił młodzież do oddania się Chrystusowi i podkreślił, że On poprowadzi ich wszędzie, czy to do małżeństwa, wspólnot duchowych czy kapłaństwa.

Jan Paweł II zwrócił również uwagę na symboliczny akt konsekracji, który ma miejsce dzisiaj na Kahlenbergu. W kaplicy poświęconej Matce Bożej Częstochowskiej, znajdującej się w miejscu zwycięskiej bitwy, poświęcenie to nabiera szczególnego znaczenia. Wyraża ono wdzięczność Matce Opiekunce i oddaje cześć przodkom za ich świadectwo, z którego czerpiemy inspirację do wytrwałości w obronie zagrożonych wartości.

W końcowych słowach papież Jan Paweł II zachęcił nas do powierzenia się Panu historii i zaufania Mu w rzeczach wielkich i małych.

Treść przemówienia Jana Pawła II na Kahlenbergu: Link

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top