Trzecia Wiedeńska Pielgrzymka Papieska

Serdecznie zapraszamy 12-go maja 2019 na kolejną Wiedeńską Pielgrzymkę Papieską śladami św. Jana Pawła II w Wiedniu.

Tegoroczna pielgrzymka, zatytułowana TOTUS TUUS, będzie akcentowała w sposób szczególny “maryjność” świętego papieża oraz jego przesłanie dla nas, całkowitego oddania się Maryi. Podczas mszy świętej w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kahlenbergu odnowimy akt zawierzenia Austrii Niepokolanej Maryi Pannie. Równocześnie zawierzymy Kościół w Austrii, ludzi konsekrowanych, młodzież, jak również nas samych i nasze rodziny.

Przy Zawierzeniu Maryi posłużymy się tekstem wygłoszonym przez papieża Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki w Mariazell, 13-tego września 1983.

Pielgrzymka Papieska odbędzie się w przeddzień rocznicy zamachu na papieża (13 maja 1981), który jak wielokrotnie podkreślał, przeżył wyłącznie cudem, dzięki ingerencji Matki Bożej Maryi.

Kula, która skierowana była prosto w serce, po wejściu w ciało zmieniła w nienaturalny i racjonalnie niewytłumaczalny sposób trajektorię lotu omijając te organy, których uszkodzenie wywołałoby natychmiastową śmierć.

Kula ta została ozłocona i przekazana podczas pielgrzymki Jana Pawła II w Fatimie następnego roku jako wotum dziękczynne dla Niepokalanej. Umieszczona została w koronie, która zakładana jest figurce Matki Boskiej podczas fatimskich procesji.

Maryjność papieża w naturalny sposób wynikała z jego religijnego wychowania, w którym Najświętsza Maryja Panna zajmowała szczególną rolę, jako opiekunka i wspomożycielka, jako nasza matka prowadząca nas wprost do swojego syna Jezusa. Ważne jest, jak podkreślał papież, by dobrze poznać Maryję, ofiarować się Jej myślą, wolą i sercem. 

Włoski mariolog Stefano De Fiores podkreśla: „Żaden papież nie przeznaczył tyle miejsca Maryi w katechezie i w wyrażeniach kultu, żaden nie uczynił tyle pielgrzymek do tej geografii łaski, jaką stanowią na całym świecie sanktuaria maryjne, żaden nie poświęcił Matce Bożej tyle razy narodów, kontynentów, Kościoła i całego świata, co Papież Wojtyła”.

Ciekawe linki: arc. Mokrzycki Najbardziej lubił wtorki” http://antoni-torun.pl/maryja-w-zyciu-jana-pawla-ii/

Szczegóły pielgrzymki

10:45 Spotkanie przy “Papstkreuz im Donaupark”  Link GoogleMap

11:00 Wyjście w drogę wzdłuż Dunaju do Kahlenbergdorf i dalej na wzgórze Kahlenberg

15:00 Przybycie do kościoła św. Jozefa, Sanktuarium Narodowego w Austrii. Czas do mszy św. wypełniony będzie modlitwą oraz impulsami duchowymi, skłaniającymi do refleksji.

16:00 Msza św. w języku niemieckim i polskim

Na zakończenie mszy św. zostanie odnowiony akt Zawierzenia Austrii Maryi. Po mszy św. okazja do indywidualnego błogosławieństwa relikwią św. Jana Pawła II.

Powrót indywidualny.

W organizację Pielgrzymki Papieskiej angażują się:

  • Gloria tibi Deo
  • Verein “Rettet das Papstkreuz”
  • radiodroga.net
  • Wspólnota św. Jana Pawła II przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu
  • Jesus Prayer Group

oraz przez duchowe wsparcie i modlitwę Legio Mariae

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top