Św. Jan Paweł II patronem Europy

Abp Gądecki poprosił Episkopaty świata o wsparcie inicjatywy, by św. Jan Paweł II został doktorem Kościoła i współpatronem Europy

Źródło: episkopat.pl, 05.02.2020 Dwadzieścia siedem lat pontyfikatu papieża Jana Pawła II posiada przełomowe znaczenie dla Kościoła i świata, tak w kontekście jego nauczania, jak i w kontekście oddziaływania społecznego – napisał abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), w liście skierowanym do przewodniczących Episkopatów świata, w którym poprosił o poparcie inicjatywy ogłoszenia św. Jana Pawła II doktorem Kościoła. Ponadto abp Gądecki poprosił Przewodniczących Episkopatów Europy o wsparcie inicjatywy, aby Papież Polak był współpatronem Europy. Dalej na stronie episkopatu: https://episkopat.pl/abp-gadecki-poprosil-episkopaty-swiata-o-wsparcie-inicjatywy-by-sw-jana-pawla-ii-zostal-doktorem-kosciola-i-wspolpatronem-europy/  

Abp Gądecki poprosił Episkopaty świata o wsparcie inicjatywy, by św. Jan Paweł II został doktorem Kościoła i współpatronem Europy Read More »

Akt poświęcenia Matce Bożej Austrii

Akt poświęcenia Austrii i Kościoła austriackiego został dokonany podczas pierwszej pielgrzymki duszpasterskiej papieża do Austrii w roku 1983. Miało to miejsce w Sanktuarium Maryjnym “Mariazell” 3 września 1983 roku. Przedstawiamy poniżej tłumaczenie tekstu niemieckiego, zaczerpnięte z opracowania Jarmiły Sobiepan “Jan Paweł II w Austrii i Szwajcarii. Przemówienia i Homilie” Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła! Pozdrawiamy Ciebie tak wspólnie z Elżbietą (Łk. 1, 45). Błogosławiona jesteś, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Matko Kościoła. … Przed Tobą pragniemy wypowiedzieć modlitwę naszego oddania. Wszystko, co w tej godzinie leży nam najbardziej na sercu, zawierzamy Twojemu Najczystszemu Sercu. Wszystkie nasze słuszne pragnienia i nadzieje, a także nasze troski i cierpienia. Prowadź nas z naszymi radościami i z tym, co nas obciąża, do Twojego Syna, do sanktuarium Twojego miłującego Serca; aby On ukazał nam, swoim braciom i siostrom, Ojca – błogosławiony cel naszej drogi.    Święta Matko! Tobie powierzamy ten kraj z jego wioskami i miastami, całą Austrię i wszystkich jej mieszkańców. Niechaj duchowo drogocenne dziedzictwo chrześcijaństwa nadal uświęca i formuje życie osobiste i rodzinne, społeczne i narodowe. Niechaj wszystkim pomaga znajdować najgłębszy sens naszego ziemskiego bytowania. Niechaj budzi odwagę i nadzieję na nadchodzące dni i lata. Twojemu macierzyńskiemu Sercu, o Maryjo, powierzamy przede wszystkim tych, którzy uginają się pod ciężarem bólu i cierpienia: chorych i ułomnych, kobiety i mężczyzn żyjących w trudnych małżeństwach, dzieci w skłóconych rodzinach, ludzi obciążonych wielkimi długami, wykorzenionych, uwięzionych. Ile łez, ile lęku, jak wielkie ciemności na drodze! Niech Krzyż Twojego Syna jaśnieje im jako znak nieskończonego Miłosierdzia Bożego. Ukaż im ducha Chrystusowego, który pozwala zło dobrem zwyciężyć (Rzym. 12, 21) i na drodze odważnej miłości dojść do nowej pełni życia. Przyjmij, litościwa Matko, każdą bezinteresowną samarytańską służbę, każdą dobrowolnie ofiarowaną godzinę w służbie bliźniego, który cierpi. Polecamy Ci także ludzi w pełni sił, mężczyzn i kobiety, którzy są odpowiedzialni za życie poszczególnych rodzin, za poszczególne zawody, za sprawy wspólnoty państwowej. Spraw by wszyscy ojcowie i matki, nauczyciele i lekarze, naukowcy i politycy, żołnierze oraz wszyscy inni, którzy służą dobru wspólnemu – kierując się dojrzałym sumieniem chrześcijańskim, znaleźli w Dobrej Nowinie siłę i światło dla swoich szlachetnych poczynań i podejmowania decyzji. Ukaż im jaśniejącą wartość prawdy, wzniosłe dobro sprawiedliwości, cichą wielkość altruizmu. Prosimy również, Maryjo, o Twą macierzyńską opiekę nad młodym pokoleniem: nad dziećmi, chłopcami i dziewczętami, młodymi mężczyznami i kobietami. Niechaj nie gasną w ich sercach te ideały, które nadają prawdziwą wartość życiu człowieka. Niechaj sami ich nie gaszą ani ktokolwiek ich nie przyćmiewa. Matko, błogosław młodzieży, aby umiała wiele wymagać od samej siebie i wiele dawać innym; by umiała przeciwstawić się pokusom świata konsumpcyjnego i służyć dobru bliźnich. Poświęcamy Ci wreszcie, Matko Boża, Kościół Jezusa Chrystusa w całej Austrii; wszystkich, którzy pełnią w nim odpowiedzialne funkcje i którzy mu służą: wszystkich pasterzy i wiernych diecezji Salzburg i Wiedeń; Sant Pölten i Linz; Graz-Seckau i Eisenstadt; Gurk, Innsbruck i Feldkirch. Niech Kościół, tak dziś, jak i w przyszłości, wypełnia swą zbawczą misję: w imię Ewangelii Jezusa Chrystusa, w ścisłej jedności z Urzędem Piotrowym w Rzymie; dla dobra i błogosławieństwa wszystkich tego kraju – miejscowych i przybyszów, wierzących i poszukujących. Matko Kościoła, ukaż znów Ludowi Bożemu drogę odkrywania i wspierania powołań kapłańskich i zakonnych. Niech równocześnie pogłębia się i rozszerza różnorodny apostolat świeckich, niech bardziej jeszcze wzrasta odpowiedzialność misyjna wszystkich. Magna Mater Austriae – błogosław Kościół Austrii. Chryste, Dobry Pasterzu tych, którzy należą do Ciebie, przyjmij w Sercu Matki całą naszą ufność, całą naszą dobrą wolę, nasze wielkoduszne oddanie. Amen.” Papież Jan Paweł II Mariazell, 13 wrzesień 1983

Akt poświęcenia Matce Bożej Austrii Read More »

Relikwia św. Jana Pawła II wkrótce również w wiedeńskiej katedrze!!!

Wielką radością przepełniła nas informacja o planowanym przekazaniu relikwii św. Jana Pawła II dla katedry św. Szczepana (Stephansdom) w Wiedniu. Odbędzie się to podczas mszy św. 5 maja 2019 o godz. 18:00, podczas której arcybiskup Lwowa Mieczysław Mokrzycki przekaże relikwię na ręce proboszcza katedry Toni Faber’a.  Jesteśmy pełni radości i nadziei, że fakt ten wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom wiernych wielu narodowości. Czekamy z utęsknieniem na możliwość wystawienia tej relikwii do stałego publicznego uczczenia. Św. Jan Paweł II jako papież i wcześniej jako kardynał wielokrotnie odwiedzał Austrię, gdzie miał wielu przyjaciół. Wielokrotnie też manifestował swoje sympatie do tego kraju. Spotkania, a w szczególności msze święte, gromadziły zawsze tłumy wiernych. Przesłaniem Św. Jana Pawła II było dodawanie otuchy i odwagi Kościołowi całego świata w otwieraniu drzwi Chrystusowi. Był nieutrudzonym orędownikiem prawd głoszonych w ewangelii i wiernie wprowadzał je w czyn, czasem w sytuacjach bardzo trudnych, wręcz niemożliwych. Słowa pogłębienie i wzmacnianie wiary, pobudzenie powołań, dodawania otuchy, by pójść za głosem, który mówi „nie lękaj się, wypłyń na głębie” były u niego zawsze obecne i trafiały prosto do serca. Jako papież głosił teologię życia, jego obronę od naturalnego poczęcia do godnej śmierci. Rodzina, dzieci, młodzież – to według papieża nasza przyszłość, o którą usimy się troszczyć i zapewnić jej warunki do dobrego rozwoju w relacjach prawdziwej miłości i odpowiedzialności. „Totus Tuus” jako przesłanie towarzyszyło papieżowi przez cały jego pontyfikat. Papież podkreślał doniosłą rolę Maryi jako pośredniczkę wszelkich łask. Odwiedzał wielokrotnie miejsca kultu maryjnego jak również zawierzał Maryi, jej Niepokalanemu Sercu, całe kraje, kontynenty, świat oraz nas samych. Jak podkreślał, Maryja jest najpewniejszą i najszybszą drogą do Jezusa. Zachęcamy wszystkich do oddania głosu w petycji do Ojca Świętego Franciszka o ogłoszenie św. Jana Pawła II Patronem Europy: Link

Relikwia św. Jana Pawła II wkrótce również w wiedeńskiej katedrze!!! Read More »

Trzecia Wiedeńska Pielgrzymka Papieska

Serdecznie zapraszamy 12-go maja 2019 na kolejną Wiedeńską Pielgrzymkę Papieską śladami św. Jana Pawła II w Wiedniu. Tegoroczna pielgrzymka, zatytułowana TOTUS TUUS, będzie akcentowała w sposób szczególny “maryjność” świętego papieża oraz jego przesłanie dla nas, całkowitego oddania się Maryi. Podczas mszy świętej w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kahlenbergu odnowimy akt zawierzenia Austrii Niepokolanej Maryi Pannie. Równocześnie zawierzymy Kościół w Austrii, ludzi konsekrowanych, młodzież, jak również nas samych i nasze rodziny. Przy Zawierzeniu Maryi posłużymy się tekstem wygłoszonym przez papieża Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki w Mariazell, 13-tego września 1983. Pielgrzymka Papieska odbędzie się w przeddzień rocznicy zamachu na papieża (13 maja 1981), który jak wielokrotnie podkreślał, przeżył wyłącznie cudem, dzięki ingerencji Matki Bożej Maryi. Kula, która skierowana była prosto w serce, po wejściu w ciało zmieniła w nienaturalny i racjonalnie niewytłumaczalny sposób trajektorię lotu omijając te organy, których uszkodzenie wywołałoby natychmiastową śmierć. Kula ta została ozłocona i przekazana podczas pielgrzymki Jana Pawła II w Fatimie następnego roku jako wotum dziękczynne dla Niepokalanej. Umieszczona została w koronie, która zakładana jest figurce Matki Boskiej podczas fatimskich procesji. Maryjność papieża w naturalny sposób wynikała z jego religijnego wychowania, w którym Najświętsza Maryja Panna zajmowała szczególną rolę, jako opiekunka i wspomożycielka, jako nasza matka prowadząca nas wprost do swojego syna Jezusa. Ważne jest, jak podkreślał papież, by dobrze poznać Maryję, ofiarować się Jej myślą, wolą i sercem.  Włoski mariolog Stefano De Fiores podkreśla: „Żaden papież nie przeznaczył tyle miejsca Maryi w katechezie i w wyrażeniach kultu, żaden nie uczynił tyle pielgrzymek do tej geografii łaski, jaką stanowią na całym świecie sanktuaria maryjne, żaden nie poświęcił Matce Bożej tyle razy narodów, kontynentów, Kościoła i całego świata, co Papież Wojtyła”. Ciekawe linki: arc. Mokrzycki „Najbardziej lubił wtorki” http://antoni-torun.pl/maryja-w-zyciu-jana-pawla-ii/ Szczegóły pielgrzymki 10:45 Spotkanie przy “Papstkreuz im Donaupark”  Link GoogleMap 11:00 Wyjście w drogę wzdłuż Dunaju do Kahlenbergdorf i dalej na wzgórze Kahlenberg 15:00 Przybycie do kościoła św. Jozefa, Sanktuarium Narodowego w Austrii. Czas do mszy św. wypełniony będzie modlitwą oraz impulsami duchowymi, skłaniającymi do refleksji. 16:00 Msza św. w języku niemieckim i polskim Na zakończenie mszy św. zostanie odnowiony akt Zawierzenia Austrii Maryi. Po mszy św. okazja do indywidualnego błogosławieństwa relikwią św. Jana Pawła II. Powrót indywidualny. W organizację Pielgrzymki Papieskiej angażują się: Gloria tibi Deo Verein “Rettet das Papstkreuz” radiodroga.net Wspólnota św. Jana Pawła II przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu Jesus Prayer Group oraz przez duchowe wsparcie i modlitwę Legio Mariae

Trzecia Wiedeńska Pielgrzymka Papieska Read More »

Litania do Św. Jana Pawła II

Modlitwa posiada imprimatur metropolity krakowskiego, kard. Stanisława Dziwisza (12.04.2011) Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.Święta Maryjo – módl się za nami. Święty Janie Pawle,    módl się za namiZanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,Napełniony Duchem Świętym, Panem i OżywicielemCałkowicie oddany Maryi,Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,Następco Piotra i Sługo sług Bożych,Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej, Gorliwy Miłośniku Eucharystii,Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,Misjonarzu wszystkich narodów,Świadku wiary, nadziei i miłości,Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,Apostole pojednania i pokoju,Promotorze cywilizacji miłości,Głosicielu Nowej Ewangelizacji,Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,Papieżu Bożego Miłosierdzia,Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba, Bracie i Mistrzu kapłanów,Ojcze osób konsekrowanych,Patronie rodzin chrześcijańskich,Umocnienie małżonków,Obrońco nienarodzonych,Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,Dobry Samarytaninie dla cierpiących,Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,Głosicielu prawdy o godności człowieka,Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,Uosobienie pracowitości,Zakochany w krzyżu Chrystusa,Przykładnie realizujący powołanie,Wytrwały w cierpieniu,Wzorze życia i umierania dla Pana, Upominający grzeszników,Wskazujący drogę błądzącym,Przebaczający krzywdzicielom,Szanujący przeciwników i prześladowców,Rzeczniku i obrońco prześladowanych,Wspierający bezrobotnych,Zatroskany o bezdomnych,Odwiedzający więźniów,Umacniający słabych,Uczący wszystkich solidarności, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas. Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami. Módl się za nami święty Janie Pawle, abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka. Módlmy się:Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego.Amen.

Litania do Św. Jana Pawła II Read More »

Św. Jan Paweł II: Akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi 1984

Papież Jan Paweł II Fatima, 13 maja 1982, Watykan, 16 października 1983, Watykan, 25 marca 1984 Jan Paweł II odmówił ten akt zawierzenia po raz pierwszy w Fatimie, później w czasie Synodu Biskupów w Watykanie i w uroczystość Zwiastowania Pańskiego podczas Mszy świętej dla rodzin. Biskupi mieli dokonać aktu w swoich diecezjach w łączności z Ojcem Świętym. 1. „Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!”. Ze słowami tej antyfony, którą modli się od wieków Chrystusowy Kościół, staję dziś na miejscu przez Ciebie wybranym i szczególnie przez Ciebie, Matko, umiłowanym. Staję w szczególnym poczuciu jedności z wszystkimi Pasterzami Kościoła, z którymi wspólnie stanowimy jedno ciało i jedno kolegium, tak jak z woli Chrystusa Apostołowie byli w jedności z Piotrem. W poczuciu tej jedności wypowiadam słowa niniejszego aktu, w którym raz jeszcze pragnę zawrzeć „nadzieje i obawy” Kościoła w świecie współczesnym. Przed czterdziestu laty, a także w dziesięć lat później, Twój sługa papież Pius XII, mając przed oczyma bolesne doświadczenia rodziny ludzkiej, zawierzył i poświęcił Twemu Niepokalanemu Sercu cały świat, a zwłaszcza te narody, które stanowiły przedmiot Twej szczególnej miłości i troski. Ten świat ludzi i narodów mam przed oczami również dzisiaj, kiedy pragnę ponowić zawierzenie i poświęcenie dokonane przez mojego Poprzednika na stolicy Piotrowej: świat kończącego się drugiego tysiąclecia, świat współczesny, nasz dzisiejszy świat! Kościół na II Soborze Watykańskim odnowił świadomość swego posłannictwa w tym świecie, pomny na słowa Pana: „Idźcie… i nauczajcie wszystkie narody… Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-20). I dlatego, o Matko ludzi i ludów, Ty, która znasz „wszystkie ich cierpienia i nadzieje”, Ty, która czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłością i ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem – przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Świętym wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy i poświęcamy, pełni niepokoju o doczesny i wieczny los ludzi i ludów. W szczególny sposób zawierzamy Ci i poświęcamy tych ludzi i te narody, które tego najbardziej potrzebują. „Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko! Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych!”. Racz nie gardzić! Przyjmij naszą ufność pokorną i nasze zawierzenie! 2. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Ta to właśnie miłość kazała Synowi Bożemu poświęcić siebie samego za wszystkich ludzi: „Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie” (J 17, 19). Mocą tego „poświęcenia w ofierze” uczniowie wszystkich czasów są powołani do żywego uczestnictwa w dziele zbawienia świata; do dopełnienia tego, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa dla dobra jego Ciała, którym jest Kościół (por. Kol 1, 24; 2 Kor 12, 15). Gdy dzisiaj staję przed Tobą, Matko Chrystusowa, pragnę wraz z całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z Odkupicielem naszym w tym poświęceniu za świat i ludzkość, które tylko w Jego Boskim sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić! Moc tego poświęcenia trwa przez wszystkie czasy, ogarnia wszystkich ludzi, ludy i narody, przewyższa zaś wszelkie zło, jakie duch ciemności zdolny jest rozniecić w sercu człowieka i w jego dziejach: jakie też rozniecił w naszych czasach. Z tym poświęceniem Odkupiciela naszego, przez posługę następcy Piotra, jednoczy się Kościół: Ciało Mistyczne Chrystusa. O, jakże głęboko czujemy potrzebę poświęcenia za ludzkość i świat: za nasz współczesny świat w jedności z samym Chrystusem! Odkupieńcze dzieło Chrystusa ma się stawać przecież udziałem świata przez Kościół. O, jakże nas przeto boli wszystko, co w Kościele, w każdym z nas, jest przeciwne świętości i poświęceniu! Jakże nas boli to, że wezwanie do pokuty, nawrócenia, modlitwy nie spotkało się i nie spotyka z takim przyjęciem, jak powinno! Jakże nas boli, że tak ozięble uczestniczymy w dziele Chrystusowego Odkupienia! Że tak niewystarczająco dopełniamy w swoim ciele to, czego „niedostaje cierpieniom Chrystusa” (Kol 1, 24). Niechże więc będą błogosławione wszystkie dusze, które są posłuszne wezwaniu Odwiecznej Miłości. Niech będą błogosławieni wszyscy ci, którzy dzień po dniu, z niewyczerpaną hojnością przyjmują Twoje wezwanie, o Matko, do czynienia tego, co powie Twój Syn Jezus (por. J 2, 5), dając Kościołowi i światu radosne świadectwo życia natchnionego Ewangelią. Bądź błogosławiona Ty nade wszystko, Służebnico Pańska, która najpełniej jesteś posłuszna temu Bożemu wezwaniu! Bądź pozdrowiona Ty, która jesteś cała zjednoczona z odkupieńczym poświęceniem Twojego Syna! Matko Kościoła! Przyświecaj Ludowi Bożemu na drogach wiary, nadziei i miłości! Pomóż nam żyć całą prawdą Chrystusowego poświęcenia za całą rodzinę ludzką w świecie współczesnym. 3. Zawierzając Ci, o Matko, świat, wszystkich ludzi i wszystkie ludy, zawierzamy Ci także samo to poświęcenie za świat, składając je w Twym macierzyńskim Sercu. O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości! Od głodu i wojny – wybaw nas! Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny – wybaw nas! Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania – wybaw nas! Od nienawiści i podeptania godności dziecka Bożego – wybaw nas! Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym – wybaw nas! Od deptania Bożych przykazań – wybaw nas! Od usiłowań zadeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich – wybaw nas! Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu – wybaw nas! Wybaw nas! Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw! Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło nadziei!

Św. Jan Paweł II: Akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi 1984 Read More »

Św. Jan Paweł II, papież wielu narodów

Św. Jan Paweł II ponownie towarzyszył nam, tym razem w Niedzielę Miłosierdzia Bożego podczas Pielgrzymki Papieskiej spod Krzyża Papieskiego (Papstkreuz im Donaupark) do Sanktuarium Narodowego w kościele na Kahlenbergu. Pielgrzymka połączyła dwa miejsca w Wiedniu, które w sposób szczególny powiązane są z postacią świętego Papieża. Krzyż Papieski został wzniesiony z okazji wielkiej mszy św. podczas jego jego pierwszej pielgrzymki w roku 1983. Pomimo wielkiego deszczu w uroczystościach wzięło udział ok. 500 tys. wiernych. W tych dniach papież przybył również do Sanktuarium Narodowego na Kahlenbergu, by uczcić 300 letnią rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej, bitwy, która odmieniła losy ówczesnej chrześcijańskiej Europy. Intencją tegorocznej pielgrzymki było ogłoszenia Św. Papieża Jana Pawła II Patronem Europy. Z apelem takim wystąpił Kardynał Stanisław Dziwisz podczas Kongresu Europa Christi 20 Października 2017 w Częstochowie. Akcję wspierającą ten apel podjęła grupa ludzi i organizacji skupiona wokół JP2.at. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy, rozpowszechniania tej informacji, modlitwy i mszy św. w tej intencji. Zachęcamy również do wzięcia udziału w petycji do Ojca Św. Franciszka o ogłoszenie św. Jana Pawła II Patronem Europy: Link. Poprzez program pielgrzymki adresowany dla uczestników pochodzących z różnych krajów, chcieliśmy zwrócić uwagę na fakt głębokich więzi ze świętym papieżem w różnych narodach. Oprócz wielu Polaków można było tu spotkać Austriaków, Słowaków, jak również osoby pochodzące z Azji i Afryki. Na naszej pielgrzymiej drodze towarzyszyła nam modlitwa oraz nagrania wielu myśli wielkiego papieża. Wspólnie z nam pielgrzymował  ks. DDr. Reginald Nnamdi, pochodzący z Nigerii Doktor Teologii i Filozofii. Wspominał, gdy podczas pielgrzymek w Nigerii, Jan Paweł II witany był okrzykami „NASZ PAPIEŻ, NASZ PAPIEŻ, NASZ PAPIEŻ!!!” W kościele na Kahlenbergu mogliśmy się wsłuchać w słowa papieża skierowane do Austriaków wypowiedziane podczas mszy św. na Heldenplatz w roku 1998. Mogliśmy również ponowne przeżyć reakcję młodzieży austriackiej, manifestującej wielką radość z możliwości spotkania i wspólnego świętowania wyniesienia na ołtarze trzech austriackich błogosławionych. Wspomnieniami o papieżu podzielił się z nami Rektor Kościoła Polskiego na Renwegu, ks. Zygmunt Waz. Przedstawił on również radosną informację o powstaniu „Wspólnoty Św. Jana Pawła II”, która zawiązała się krótko wcześniej. Cieszymy się z tego, że naszą radość mogliśmy dzielić w szerszych kręgach, które żyją ciągle w gorącej relacji ze świętym papieżem oraz pozostają wierni drodze, wyznaczonej podczas jego pontyfikatu. Pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim uczestnikom pielgrzymki oraz w szczególny sposób tym wszystkim, którzy aktywnie przyczynili się do zapewnienia ciekawego programu i zadbali o niezbędne zaplecze techniczne. W szczególności Stanisławowi Salamonowi za nieopisany nakład pracy i włożone serce. Dziękujemy o. Romanowi, Rektorowi Sanktuarium Narodowego na Kahlenbergu, który jako gospodarz   przywitał pielgrzymkę kropiąc wszystkich obficie święconą wodą 😉 Dziękujemy bardzo ks. Prałatowi Dr. Januszowi Urbańczykowi, Noncjuszowi Papieskiemu, oraz księżom Konstantin Siegelfeld, Reginald Nnamdi, diakonowi Hannes Kräftner za wspólną mszę św. Dziękujemy również za uczestnictwo przedstawicielom „Verein Rettet das Papstkreuz”, których relacje papieskie są powszechnie znane. Dziękujemy również przedstawicielom Sankt Stanislaus Orden, którzy na swojej pielgrzymiej drodze przez całą Austrię, przeszli wspólnie z nami drogę na Kahlenberg. Dziękujemy również wszystkim innym anonimowym uczestnikom pielgrzymki oraz mszy św. Dziękujemy za modlitwę, bez której ta pielgrzymka nie mogłaby się odbyć. Cieszymy się już z zaproszenia zorganizowania kolejnej Pielgrzymki Papieskiej w roku 2019! Zapraszamy do galerii zdjęć z pielgrzymki oraz archiwalnego nagrania z Heldenplatz 1998. [flagallery gid=1] Papież Jan Paweł II, Heldenplatz, lipiec 1998: “Siostry i bracia w Chrystusie! Z radością spotykamy się dzisiaj tutaj, we Wiedniu, na placu, który przypomina nam o radosnych ale i o smutnych, ciężkich chwilach dla Austrii i Europy. Wspominam „Europa Vesper”, który w tym tak znaczącym miejscu z wami świętowałem. Spotykamy się tu dzisiaj, by tak jak w każdą niedzielę wysłuchać Słowa Bożego i świętować pamięć o Chrystusie. Zaprośmy zmartwychwstałego Chrystusa pomiędzy nas. … Kochani bracia i siostry… Dzisiaj została podarowana mi wielka radość z wpisania trzech Chrześcijan z waszej ojczyzny do Księgi Świętych. Troje nowych błogosławionych. Niech bł. Jakub Kern, który jako pełen życia student, niech również doda odwagi wielu innym młodym ludziom, wybrać powołanie by podążyć za głosem Chrystusa. Jego słowa z tamtych czasów mówią do nas: dzisiaj potrzebujemy więcej niż do tej pory świętych kapłanów. Każda modlitwa, każda ofiara, jeżeli zostanie połączona właściwą intencją, stanie się Świętym Nasieniem Bożym, które wcześniej lub później przyniesie owoc. … przede wszystkim młodzieży, której prawo do pracy jest ograniczane. Kto troszczy się o to, by dzisiejsza młodzież mogła się samodzielnie utrzymać, ten przyczyni się do tego, że jutrzejsi dorośli będą mogli swoim dzieciom przekazać sens swojego życia. Wiem, że nie ma na to żadnych łatwych rozwiązań. Dlatego powtórzę słowa bł. o. Schwarza: MUSIMY WIĘCEJ SIĘ MODLIĆ! Nam chrześcijanom można wiele zabrać, ale krzyża jako znaku zbawienia nie pozwólmy sobie zabrać! Nie dopuśćmy do tego, by ktoś usunął krzyże z naszej przestrzeni publicznej. Wsłuchajmy się w głos sumienia, które nam podpowie: musimy być bardziej posłuszni Bogu niż ludziom! Ci trzej błogosławieni, którzy przed chwilą wpisani zostali do Księgi Świętych, mogą być dla was pomocą w życiu. Nie byli on kopiami innych, lecz każdy z nich był oryginałem, jednorazowym, nie do pomylenia. Zaczynali tak jak i wy, jako młodzi ludzie pełni ideałów, szukali sensu, dla którego opłacałoby się żyć. Co sprawia, że te trzy postacie są tak pociągające? Ich historie życia pokazują nam, jak dojrzewały ich osobowości. Również wasze życie nie jest jeszcze dojrzałym owocem. Dlatego jest ważne byście wasze życie pielęgnowali, by mogło zakwitnąć i wydać owoc. Napójcie je sokiem Ewangelii, trzymajcie się Chrystusa, Syna, Wybawiciela, weźmijcie krzyż ze sobą, do swojego życia, krzyż jako prawdziwe drzewo życia. Kochane siostry i bracia, „a wy, za kogo mnie uważacie”? Będziemy za chwilkę modlić się wyznaniem wiary, wyznaniem wspólnoty apostołów i przesłania Kościoła, wyznania świętych wersów. Powinniśmy również i my w nasz osobisty sposób wyznać wiarę w jedynego Boga. Siła przekonywania przesłania jest zależna od wiarygodności jego mówcy. Dlatego nową ewangelizację powinniśmy zacząć od nas samych, OD NAS SAMYCH, od naszego stylu życia. Dzisiejszy Kościół nie potrzebuje „półetatowych katolików”, lecz chrześcijan „pełnej krwi”. Ci troje nowo błogosławieni byli tacy. Możemy się na nich wzorować! … Ojcze Św. dziękujemy ci, za to że przybyłeś do nas do Wiednia. Z całego serca dziękujemy Tobie za to, szczególnie młodzież. W

Św. Jan Paweł II, papież wielu narodów Read More »

Pielgrzymka Papieska 2018: Św. Jan Paweł II Patronem Europy

Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Cię w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 8 kwietnia 2018 r., na II pielgrzymkę śladami św. Jana Pawła II. Trasa pielgrzymki to dwa miejsca w Wiedniu, które w sposób szczególny łączymy z osobą św. Jana Pawła II. Są to: „Krzyż Papieski w Donaupark” – wzniesiony z okazji I wizyty Papieża Jana Pawła II w Austrii. Przy tym krzyżu Ojciec Święty JP II 11 września 1983 r. odprawił Msze Św. w obecności pól miliona wiernych. „Kościół św. Józefa na Kahlenbergu – Polskie Sanktuarium Narodowe”  –  miejsce gdzie św. Marco d’Aviano celebrował msze św. przed decydującą bitwą z Turkami (Odsiecz Wiedeńska). Usługuje mu Król Jan Sobieski.  Na 300 – lecie we wrześniu 1983 przybywa Jan Paweł II, i w tym samym miejscu celebruje Msze Św. W kościele znajdują się tez liczne pamiątki podarowane przez niego, między innymi jego stuła. Szczególną uwagę przykuwa relikwie I stopnia, relikwia krwi. W ramach tych ważnych wydarzeń, zapraszamy do licznego udziału w pieszej pielgrzymce, jak i przybycie do kościoła św. Józefa, w Sanktuarium Narodowym na Kahlenbergu.   Program uroczystości: 10:45  – Spotkanie przy „Krzyżu Papieskim w Donaupark” 11:00  – wymarsz wzdłuż Dunaju na Kahlenberg (odległość ok. 10km). 15:00  – Kościół św. Józefa. Koronka do Miłosierdzia Bożego, oraz dalszy ciąg programu o św. Janie Pawle II (tłumaczony na jeżyk polski lub niemiecki). 16:00  – Uroczysta Msza Św. (zapraszamy kapłanów do koncelebry)   W czasie całej pielgrzymki i podczas Mszy Św. będziemy się modlić w intencji ogłoszenia Św. Jana Pawła II patronem Europy. Apel ten wystosował Kardynał Dziwisz podczas Kongresu Europa Christi w Częstochowie 20 października 2017. Wszelkie informacje dotyczące tego tematu zebrane są na stronie  jp2.at. Znajduje się tam również petycja do papieża Franciszka. Gorąco zachęcamy do poparcie tej inicjatywy poprzez podpisanie petycji. Trasa pielgrzymki: Mapka w googleMaps, którą można powiększyć, przeanalizować w szczegółach, zobaczyć z satelity,…: www.google.at/maps/Papstkreuz,St.+Josef+auf+dem+Kahlenberg Uwaga googleMaps nie pokazuje drogi przez łąkę (Papstwiese), którą my oczywiście pójdziemy.   Prosimy o przekazanie tej informacji dalej.   Serdecznie zapraszają: Gloria tibi Deo Radio PMK Wspólnota Św. Jana Pawła II. Verein „Rettet das Papstkreuz” Jesus Prayer Group oraz wiele osób prywatnych  

Pielgrzymka Papieska 2018: Św. Jan Paweł II Patronem Europy Read More »

Kard. Dziwisz apeluje o ogłoszenie św. Jana Pawła II patronem Europy

Artykuł z treścią apelu kardynała Stanisława Dziwisza pochodzi ze strony franciszkanska3.pl Kardynał Stanisław Dziwisz zaapelował o ogłoszenie świętego Jana Pawła II patronem Europy. Uczynił to 20 października podczas inauguracji kongresu Europa Christi w Częstochowie. Prezentujemy pełny tekst wystąpienia: Jan Paweł II patronuje z nieba różnym ludzkim przedsięwzięciom i stanom. Jest papieżem praw człowieka, stróżem ogniska rodzinnego, opiekunem duchowym młodzieży, przewodnikiem i mistrzem środowisk akademickich, pomysłodawcą i nadprzyrodzonym animatorem nowej ewangelizacji, tak bardzo potrzebnej zwłaszcza zlaicyzowanej Europie. Na szlakach doczesności bliskie mu były sprawy Europy, w której się urodził, wychował i którą swoją pasterską posługą aż do śmierci budował. Przeżywał jej dramaty i rozterki duchowe, a także troszczył się o to, aby wszyscy ludzie dobrej woli współtworzyli jedność na tym kontynencie, od Atlantyku po Ural. Wierzymy, że dzisiaj „z domu niebieskiego Ojca” pomaga europejskiej wspólnocie swoją natchnioną mądrością w podejmowaniu trudnych decyzji, zachęca do codziennej wierności Bogu i człowiekowi oraz wstawia się u Boga we wszystkich naszych potrzebach, zjednując nam Jego miłosierdzie. Wiemy, że podczas Soboru Watykańskiego II papież Paweł VI ogłosił patronem Europy św. Benedykta z Nursji. O tym, że Europa potrzebuje wsparcia z wysoka, przekonany był również Jan Paweł II i dlatego ogłosił jej patronami pięciu świętych: Cyryla i Metodego, Katarzynę Sieneńską, Brygidę Szwedzką i Siostrę Teresę Benedyktę od Krzyża (Edytę Stein). Dziś, gdy Stary Kontynent przeżywa potężny kryzys aksjologiczny i staje przed nowymi, dotąd nieznanymi, wyzwaniami, rodzi się potrzeba rozszerzenia tego grona. Święty Papież zawsze stał na straży niezmiennych i uniwersalnych wartości, które są podwalinami cywilizacji europejskiej. Miał swój niezaprzeczalny wkład w zjednoczenie Starego Kontynentu, a w swoim nauczaniu trafnie diagnozował zagrożenia, przed którymi dziś stają jego mieszkańcy, ukazując zarazem, że jedynym źródłem nadziei, ratunkiem i skutecznym lekarstwem jest Boże miłosierdzie i powrót do ewangelicznych ideałów, które legły u podstaw europejskiej kultury. Dlatego uzasadnione jest pragnienie wielu chrześcijan, którzy wielką sprawę Europy, jej duchowego dziedzictwa i przyszłych losów jej synów i córek chcieliby powierzać Panu dziejów przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II. Wizja Europy Jana Pawła II Jan Paweł II miał swoją wizję Europy. Dla niego pierwszym elementem budowania jej jedności jest pedagogia przebaczenia. Dwie wojny światowe, które rozgrywały się głównie na tym kontynencie, zrodziły dużo krzywd. Istnieje w Europie bardzo wiele niezabliźnionych jeszcze ran, a współczesność rodzi nowe krzywdy. Pedagogia przebaczenia jest tak ważna, ponieważ człowiek, który przebacza i prosi o wybaczenie, rozumie, że istnieje Prawda większa od niego, a przyjmując ją, może przekroczyć samego siebie. Nie ma Europy bez przebaczenia i pojednania, czyli bez rozwiązania problemów przeszłości. Błędna jest teza niektórych polityków europejskich, którzy twierdzą, że należy zostawić problemy przeszłości, a skupić się na teraźniejszości i przyszłości. Pojednanie zakłada jednak spełnienie określonych warunków: przyznania się do winy, żalu, że swoimi czynami wyrządziło się zło oraz pragnienia naprawienia krzywd. Z drugiej strony, pisze Jan Paweł II w encyklice Dives in misericordia, przebaczający winni okazać na wzór ojca syna marnotrawnego miłosierdzie, w taki sposób, aby doznający miłosierdzia nie czuł się poniżony, ale odnaleziony i dowartościowany (por. DiM, 6). Zdaniem Jana Pawła II Europa nie może jednak tylko odwoływać się do przeszłości, winna także przeprowadzać refleksję nad swoją teraźniejszością i przyszłością. Po latach konfliktów i wojen Europejczycy muszą szukać drogi do nowej jedności, która, będąc daleka od jakiejkolwiek formy unifikacji, dowartościuje i zintegruje bogactwo swej różnorodności. Warunkiem kształtowania optymistycznej teraźniejszości i przyszłości kontynentu jest także, obok pedagogii przebaczania, odkrywanie oraz potwierdzanie własnej tożsamości. Pamięć jest siłą, która tworzy tożsamość istnień ludzkich, zarówno na płaszczyźnie osobowej, jak i zbiorowej. Dlatego tak ważna w życiu społeczeństw i narodów jest właściwa, czyli prawdziwa polityka historyczna. O tożsamości decyduje nie tylko pamięć własnej przeszłości, ale także trwałe i ponadczasowe punkty odniesień. W sferze narodowej są to sprawdzone wartości religijne, moralne, ale także wartości symboliczne np. hasło – Bóg, honor, ojczyzna, znaki i symbole – flaga narodowa, godło państwowe, czy święta i uroczystości państwowo – religijne. Przykład, jak historyczne punkty odniesienia przenosić w przyszłość, dał sam Jan Paweł II, kiedy na Westerplatte wołał: „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, „zdezerterować”. Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie”. W życiu osobowym, społecznym i narodowym Jan Paweł II dowartościował w sposób szczególny określone prymaty. Są to: prymat osoby przed rzeczą, prymat ducha nad materią, prymat „bardziej być” przed „więcej mieć’, prymat pracy przed kapitałem, prymat etyki przed techniką, prymat miłosierdzia nad sprawiedliwością oraz prymat dialogu przed walką. Św. Jan Paweł II przez powyższe prymaty porządkuje świat wartości i zadań życiowych, bowiem bez określonego prymatu życie człowieka byłoby chaosem niebezpiecznym zarówno dla niego, jak i dla środowiska, w którym żyje. Wkład Jana Pawła II w rozwój cywilizacji europejskiej Mówiąc o wkładzie Jana Pawła II w rozwój Europy, trzeba podkreślać, że przede wszystkim przyczynił się on do obalenia komunizmu na naszym kontynencie. Pamiętamy jego symboliczne przejście z Kanclerzem Helmutem Kohlem przez Bramę Brandenburską. Helmut Kohl opowiadał (…) że kiedy 23 czerwca 1996 roku przechodził z Janem Pawłem II przez Bramę Brandenburską, w pewnej chwili papież chwycił go za rękę i powiedział: „Panie Kanclerzu, to jest niezwykle podniosła chwila w moim życiu. Ja stoję z Panem, Kanclerzem Niemiec, przy Bramie Brandenburskiej i ta Brama jest otwarta. Mur obalony. Berlin i Niemcy zjednoczone. A Polska jest wolna”. Nikt nie może podważyć prawdy, że papież Jan Paweł II przyczynił się do tych epokowych przemian w Niemczech i Europie.1 Szczególne znaczenie miało konsekwentne powtarzanie przez Jana Pawła II prawdy, że zarówno narodowy socjalizm, jak i komunizm popełniły zasadniczy błąd antropologiczny: były opętańczymi ideologiami naruszającymi godność osoby ludzkiej. Dla tych ideologii indywidualny odbiór prawdy stanowi jedynie konsekwencję uwarunkowań społeczno – cywilizacyjnych. Podobny błąd popełnia liberalny indywidualizm, który odrywa ludzką wolność od posłuszeństwa prawdzie, co prowadzi w konsekwencji także do dyspensowania się od obowiązku poszanowania praw innych ludzi (por. CE, 17). Nie ulega wątpliwości, że Jan Paweł II, co podkreślał przy różnych okazjach, był zwolennikiem Europy ojczyzn

Kard. Dziwisz apeluje o ogłoszenie św. Jana Pawła II patronem Europy Read More »

Scroll to Top