Akt poświęcenia Matce Bożej Austrii

Akt poświęcenia Austrii i Kościoła austriackiego został dokonany podczas pierwszej pielgrzymki duszpasterskiej papieża do Austrii w roku 1983. Miało to miejsce w Sanktuarium Maryjnym “Mariazell” 3 września 1983 roku. Przedstawiamy poniżej tłumaczenie tekstu niemieckiego, zaczerpnięte z opracowania Jarmiły Sobiepan “Jan Paweł II w Austrii i Szwajcarii. Przemówienia i Homilie”

Jan Paweł II podczas Zawierzenia Austrii Matce Bożej w Mariazell, 13.09.1983. Copyright Imagno/Votava
  1. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła! Pozdrawiamy Ciebie tak wspólnie z Elżbietą (Łk. 1, 45). Błogosławiona jesteś, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Matko Kościoła. …

Przed Tobą pragniemy wypowiedzieć modlitwę naszego oddania. Wszystko, co w tej godzinie leży nam najbardziej na sercu, zawierzamy Twojemu Najczystszemu Sercu. Wszystkie nasze słuszne pragnienia i nadzieje, a także nasze troski i cierpienia. Prowadź nas z naszymi radościami i z tym, co nas obciąża, do Twojego Syna, do sanktuarium Twojego miłującego Serca; aby On ukazał nam, swoim braciom i siostrom, Ojca – błogosławiony cel naszej drogi.   

  1. Święta Matko! Tobie powierzamy ten kraj z jego wioskami i miastami, całą Austrię i wszystkich jej mieszkańców. Niechaj duchowo drogocenne dziedzictwo chrześcijaństwa nadal uświęca i formuje życie osobiste i rodzinne, społeczne i narodowe. Niechaj wszystkim pomaga znajdować najgłębszy sens naszego ziemskiego bytowania. Niechaj budzi odwagę i nadzieję na nadchodzące dni i lata.
  2. Twojemu macierzyńskiemu Sercu, o Maryjo, powierzamy przede wszystkim tych, którzy uginają się pod ciężarem bólu i cierpienia: chorych i ułomnych, kobiety i mężczyzn żyjących w trudnych małżeństwach, dzieci w skłóconych rodzinach, ludzi obciążonych wielkimi długami, wykorzenionych, uwięzionych. Ile łez, ile lęku, jak wielkie ciemności na drodze!

Niech Krzyż Twojego Syna jaśnieje im jako znak nieskończonego Miłosierdzia Bożego. Ukaż im ducha Chrystusowego, który pozwala zło dobrem zwyciężyć (Rzym. 12, 21) i na drodze odważnej miłości dojść do nowej pełni życia. Przyjmij, litościwa Matko, każdą bezinteresowną samarytańską służbę, każdą dobrowolnie ofiarowaną godzinę w służbie bliźniego, który cierpi.

  1. Polecamy Ci także ludzi w pełni sił, mężczyzn i kobiety, którzy są odpowiedzialni za życie poszczególnych rodzin, za poszczególne zawody, za sprawy wspólnoty państwowej. Spraw by wszyscy ojcowie i matki, nauczyciele i lekarze, naukowcy i politycy, żołnierze oraz wszyscy inni, którzy służą dobru wspólnemu – kierując się dojrzałym sumieniem chrześcijańskim, znaleźli w Dobrej Nowinie siłę i światło dla swoich szlachetnych poczynań i podejmowania decyzji. Ukaż im jaśniejącą wartość prawdy, wzniosłe dobro sprawiedliwości, cichą wielkość altruizmu.
  2. Prosimy również, Maryjo, o Twą macierzyńską opiekę nad młodym pokoleniem: nad dziećmi, chłopcami i dziewczętami, młodymi mężczyznami i kobietami. Niechaj nie gasną w ich sercach te ideały, które nadają prawdziwą wartość życiu człowieka. Niechaj sami ich nie gaszą ani ktokolwiek ich nie przyćmiewa. Matko, błogosław młodzieży, aby umiała wiele wymagać od samej siebie i wiele dawać innym; by umiała przeciwstawić się pokusom świata konsumpcyjnego i służyć dobru bliźnich.
  3. Poświęcamy Ci wreszcie, Matko Boża, Kościół Jezusa Chrystusa w całej Austrii; wszystkich, którzy pełnią w nim odpowiedzialne funkcje i którzy mu służą: wszystkich pasterzy i wiernych diecezji Salzburg i Wiedeń; Sant Pölten i Linz; Graz-Seckau i Eisenstadt; Gurk, Innsbruck i Feldkirch. Niech Kościół, tak dziś, jak i w przyszłości, wypełnia swą zbawczą misję: w imię Ewangelii Jezusa Chrystusa, w ścisłej jedności z Urzędem Piotrowym w Rzymie; dla dobra i błogosławieństwa wszystkich tego kraju – miejscowych i przybyszów, wierzących i poszukujących.

Matko Kościoła, ukaż znów Ludowi Bożemu drogę odkrywania i wspierania powołań kapłańskich i zakonnych. Niech równocześnie pogłębia się i rozszerza różnorodny apostolat świeckich, niech bardziej jeszcze wzrasta odpowiedzialność misyjna wszystkich. Magna Mater Austriae – błogosław Kościół Austrii.

Chryste, Dobry Pasterzu tych, którzy należą do Ciebie, przyjmij w Sercu Matki całą naszą ufność, całą naszą dobrą wolę, nasze wielkoduszne oddanie.

Amen.”

Papież Jan Paweł II

Mariazell, 13 wrzesień 1983

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top