Jan Paweł II – Papież Miłosierdzia

Życie dwóch osób, które pozwoliły się poprowadzić Bogu. Chociaż nigdy się nie spotkali, ich drogi przecinały się wielokrotnie. Święta i święty. Faustyna i Jan Paweł II, czyli życie oddane MIŁOSIERNEMU BOGU.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top