Polonijna pielgrzymka szlakiem Jana Pawła II w intencji Austrii

Już po raz piąty z inicjatywy Radia Droga odbyła się piesza pielgrzymka Polaków mieszkających w Wiedniu, łącząca dwa miejsca upamiętniające patrona Polonii Austriackiej św. Jana Pawła II. – Krzyż Papieski w Donaupark i Polskie Sanktuarium Narodowe na Kahlenbergu. W tym roku termin pielgrzymki zbiegł się ze Świętem Narodowym Austrii, które przypada na 26 października. Dlatego pątnicy postanowili pomodlić się w tym dniu za ich drugą ojczyznę – Austrię

Grupa pielgrzymkowa w drodze na Kahlenberg, Foto: Joanna Łukaszuk-Ritter

Kilkudziesięcioosobowa grupa Polaków spotkała się przy Krzyżu Papieskim w Parku Naddunajskim, gdzie wspólną modlitwą rozpoczęli pielgrzymkę. To historyczne miejsce – tu podczas pierwszej podróży apostolskiej do Austrii w 1983 r. Jan Paweł II celebrował Mszę św. na zakończenie Katholikentag. Z tej okazji na 20-hektarowej łące, zwanej od tej pory „Łąką Papieską” (Papstwiese), wzniesiony został imponujący 40-metrowy stalowy krzyż o wadze 56 ton, który, mimo prób usunięcia go, przetrwał do dnia dzisiejszego. W 2012 r. po przeprowadzonej renowacji Krzyż Papieski został uroczyście pobłogosławiony przez kard. Christopha Schönborna. Z czasem krzyż stał się miejscem modlitwy dla grup religijnych, które regularnie odprawiają tu nabożeństwa. Wśród uczestników pielgrzymki były osoby, które doskonale pamiętają dzień 11 września 1983 r., kiedy to, mimo ulewnego deszczu, zgromadziło się w tym miejscu ponad 300 tys. wiernych, również wielu żyjących w Austrii Polaków. Zapamiętali oni także słowa Papieża Polaka, który mówił o tym, że człowiek na nowo może odnaleźć nadzieję i odzyskać utraconą odwagę. Z tymi uczuciami polonijni pątnicy z Wiednia podążają już od 30 lat za krzyżem pielgrzymkowym, na którym wygrawerowane są słowa „Przez Maryję do Jezusa”, pamiętając o tym, że to Jej zawierzył się bezgranicznie św. Jan Paweł II i prosząc, abyśmy i my oddawali się bez reszty Maryi.

Modlitwa w intencji Austrii

„Modlimy się w intencji Austrii, bo jest ona nam bliska. Tu żyjemy i pracujemy, tu wychowujemy nasze dzieci. Przez te wszystkie lata kraj ten stał się naszą drugą ojczyzną. Modlimy się za nią zarówno na comiesięcznych pielgrzymkach do groty Matki Bożej z Lourdes w Maria Gugging, jak i codziennie na antenie naszego skromnego internetowego radia.” – podkreślił pan Stanisław Salamon, organizator pielgrzymki i redaktor naczelny katolickiego Radia Droga.

Kahlenberg. Kościół św. Josefa. Polskie Sanktuarium Narodowe, Foto: Joanna Łukaszuk-Ritter
Kahlenberg. Kościół św. Josefa. Kaplica MB Częstochowskiej, Foto: Joanna Łukaszuk-Ritter

Ważnym impulsem tej pielgrzymki były odbywające się kilka dni wcześniej w wiedeńskiej parafii Mariahilf rekolekcje prowadzone przez o. Antonella Cadeddu pod hasłem „Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię“. Rozważane były fragmenty z Księgi Ezechiela o „Ożywieniu wysuszonych kości” (Ez 37, 1-14), w którym jest mowa o tym jak Pan Bóg wysyła swojego proroka Ezechiela po to, aby modlił się nad wyschłymi kośćmi. „Każdy z nas jest powołany, żeby prorokować, modlić się, żeby dawać z siebie więcej. Pan Bóg wylewa swego ducha tam, gdzie my się modlimy“ – mówiła pani Natalia Hanna, redaktor Radia Droga, która idzie w pielgrzymce na Kahlenberg zachęcona przez ojca Antonella, aby modlić się w intencji Wiednia, „tym bardziej, że dziś obchodzimy Święto Narodowe Austrii.”

Spod Krzyża Papieskiego w skupieniu i modlitwie pątnicy przeszli wzdłuż Dunaju, mijając Nussberg i Kahlenbergerdorf. Wspinaczka po skalistych schodach na wzgórze Leopoldsberg była doskonałym momentem do odmówienia Drogi Krzyżowej. Po pokonaniu trasy liczącej ok. 11 km grupa pielgrzymkowa osiągnęła swój cel – kościół św. Józefa na Kahlenbergu – Polskie Sanktuarium Narodowe, a także miejsce upamiętniające św. Jana Pawła II. Na murach kościoła widnieje tablica przypominająca wizytę Papieża Polaka 13 września 1983 r. oraz odsłonięta przez niego tablica upamiętniająca zwycięstwo króla Jana III Sobieskiego w trzechsetną rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Natomiast w kościele znajduje się poświęcona przez Jana Pawła II kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej z cenną kopią Ikony Jasnogórskiej podarowaną przez ojców Paulinów.

Pątników przywitał u progu kościoła ks. Krzysztof Tessmer, który sprawował Mszę św. w intencji Austrii z prośbą o silną wiarę dla Narodu Austriackiego. Na zakończenie nabożeństwa uczestnicy pielgrzymki otrzymali błogosławieństwo krzyżem pielgrzymkowym.

Źródło: Joanna  Łukaszuk-Rtter  niedziela.pl,  28.10.2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top