Adwent czasem modlitwy o ustanie pandemii

Z czym kojarzy nam się pandemia?

Choroba, cierpienie, bezradność, niepewność, strach, gniew, samotność, bunt, niedobre emocje…

Wspólnota św. Jana Pawła II w Wiedniu zaprasza wszystkich chętnych, by czas adwentu wykorzystać do wspólnej modlitwy o zakończenie pandemii na świecie.

Zachęcamy wszystkich, by każdego dnia adwentu, aż do Świąt Bożego Narodzenia, odmawiać modlitwę Anioł Pański i ofiarować ją Bogu w tej intencji.

Prośmy, by ten okres stał się dla nas samych czasem wyciszenia i zadumy, byśmy przygotowali godnie nasze serca na przyjście Pana.

 

Maranata, przyjdź Panie Jezu!
Czekamy, czekamy, czekamy…

Św. Janie Pawle II, módl się za nami!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top