Spotkanie z o. dr Krzysztofem Wieliczko OSPPE z Rzymu, Administratorem Fundacji Jana Pawła II.

(…) Jeśli chcesz znaleźć źródło,

musisz iść do góry, pod prąd.

Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,

wiesz, że ono musi tu gdzieś być (…)

Jan Paweł II „Tryptyk Rzymski”

 

Spotkanie ze Wspólnotą Modlitewną św. Jana Pawła II w Emaus

W dniach 5-7 czerwca 2021 r. wiedeńska Wspólnota Modlitewna św. Jana Pawła II, działająca przy Polskiej Misji Katolickiej i założona przez ks. Rektora Zygmunta Waza CR, spotkała się z Ojcem dr. Krzysztofem Wieliczko OSPPE z Rzymu. Data przyjazdu Czcigodnego Gościa zbiegła się z 42 rocznicą I Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, która trwała od 2 do 10 czerwca 1979.

Ojciec Wieliczko jest Administratorem Fundacji Jana Pawła II (non profit) ustanowionej dekretem papieskim 16 października 1981 r. Jej celem jest popieranie i realizacja inicjatyw o charakterze naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym, związanych z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II.  Ojciec Krzysztof przyjechał do Wiednia na zaproszenie Agaty Wiśniowskiej, dzięki której Katedra Św. Szczepana w Wiedniu otrzymała relikwie Św. Jana Pawła II. Agata wraz z mężem Dariuszem są także członkami naszej Wspólnoty. Wspólnota powitała Ojca Wieliczko przed katedrą Św. Szczepana (Stephansdom) o godzinie 14.00 w pierwszą sobotę miesiąca przypadającą 5 czerwca. Na spotkaniu obecna była także redaktor „Niedzieli” Joanna Łukaszuk-Ritter zaangażowana w wiele inicjatyw związanych z dziedzictwem Świętego Papieża-Polaka w Austrii i Polsce. Po powitaniu ojca Krzysztofa grupa udała się do katedry na adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę przy relikwiach Jana Pawła II. Wzruszającym symbolem spotkania była zapalona uroczyście świeca, którą Agata postawiła po wspólnej modlitwie przed przybranym białymi hortensjami i bukietem biało-czerwonych piwonii relikwiarzem Patrona Wspólnoty. Ten „Kącik Papieski” jest położony w centralnym miejscu dla zwiedzających. Wspólnota dba o ukwiecenie i czystość tego miejsca, zapala codziennie świece, jak również zostawia przygotowane paczuszki z poświęconymi różańcami i cudownymi medalikami dla odwiedzających katedrę.

Następnie uczestnicy spotkania przeszli do Kościoła Franciszkanów (Franziskanerkirche), by tam pod przewodnictwem ojca przy ołtarzu bocznym, w którym znajduje się figura Matki Bożej Fatimskiej, odmówić wspólnie różaniec z rozważaniem tajemnic radosnych oraz koronkę do Miłosierdzia Bożego. Figura ta ma szczególne miejsce w historii Austrii. W 1947 r. charyzmatyczny franciszkanin ojciec Petrus Pavlicek, którego relikwie zostały złożone w Kościele Franciszkanów, założył Pokutną Krucjatę Różańcową. Jej celem było wypełnianie orędzia fatimskiego. Austriacy zostali wezwani do pokuty, modlitwy i nawrócenia. W roku 1950 r. o. Pavlicek zorganizował Procesję Światła w intencji wycofania wojsk okupacyjnych amerykańskich, brytyjskich, francuskich i sowieckich z Austrii. W tejże procesji niesiona na lektyce była figura Matki Bożej Fatimskiej. 13 kwietnia 1955 r. stanowisko Rosjan nieoczekiwanie uległo zmianie, a w maju — miesiącu maryjnym — podpisany został układ o wycofaniu wojsk okupacyjnych z Austrii. Tę wyraźną interwencję Matki Bożej nazywa się do dziś austriackim cudem fatimskim. Modlitwę różańcową wraz z rozważaniami Jana Pawła II poprowadziła dr Katarzyna Kainacher.

Po wspólnej modlitwie przy ołtarzu bocznym Najświętszego Serca Pana Jezusa odśpiewano wspólnie pieśń „Twemu sercu cześć składamy”. Następnie uczestnicy spotkania udali się wraz z Szacownym Gościem do włoskiej restauracji. Dzięki wspólnocie stołu i wielkiej otwartości Ojca Krzysztofa nadarzyła się okazja do osobistych rozmów, dzielenia się świadectwami i doświadczeniami, które niesie życie na emigracji. Gościem specjalnym tego nieformalnego spotkania był dyplomata watykański, mianowany przez Papieża Franciszka stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Agencjach Wyspecjalizowanych w Wiedniu, obserwator m.in. przy OBWE i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Prałat Jego Świątobliwości ks. dr Janusz Urbańczyk. Dzięki życzliwości księdza Prałata Urbańczyka Ojciec Wieliczko był także gościem Nuncjatury Apostolskiej w Wiedniu.

Po spotkaniu przedstawiciele Wspólnoty wraz z Ojcem Krzysztofem udali się na Mszę Świętą do gwardyjskiego Kościoła Świętego Krzyża – Polskiego Kościoła Zmartwychwstańców na Rennwegu. Liturgii Mszy Świętej o godzinie 19.00 przewodniczył Ojciec dr Wieliczko, a koncelebrował ks. Tomasz Baniak CR, który obchodził w tym właśnie dniu 11 rocznicę święceń kapłańskich. Czytania przejęli następujący przedstawiciele Wspólnoty:  Bogdan Zieliński i Monika Byrtus, a modlitwę wiernych przygotowała Katarzyna Kainacher. Obecni byli także Czesław Ogrodnik, moderator Wspólnoty Modlitewnej św.  Jana Pawła II wraz z żoną Barbarą, Bolesława i Stanisław Suszka, Barbara i Jan Świerczek,  Krystyna Gosk.

Muzyczną oprawę liturgii zapewnili Alina Mazur (mezzosopran) ze Wspólnoty Modlitewnej Jana Pawła II i Marek Kudlicki (organista-wirtuoz i dyrygent), który zasiadł przy organach wykonanych przez firmę Rieger ze Schwarzach. Instrument ten, zwany organami papieskimi, rektorat kościoła uznaje za symbol łączności między Austrią i Polską. Organy zbudowane zostały w XX wieku, a poświęcił je 12 września 1983 r. papież Jan Paweł II. Zastąpiły one instrument z 1764 r., wykonany przez wiedeńskiego, dworskiego organmistrza Jana Fridolina Ferstla. W czasie Mszy Świętej zabrzmiały m.in. „Ave verum corpus” W. A. Mozarta, „Panis Angelicus” C. Francka i „Ave Maria” W. Gomeza. W homilii Ojciec Krzysztof nawiązał do dziedzictwa Świętego Papieża Polaka i dzieł realizowanych przez Fundację.  Na koniec Mszy Świętej wspólnie odśpiewano „Czarną Madonnę” i Apel Jasnogórski przed kopią Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej stanowiącej Wotum Wdzięczności w 1050-lecie Chrztu Polski. Uroczystej koronacji obrazu dokonał kardynał Christoph Schönborn 30 października 2016.

Po Mszy Świętej Ksiądz Rektor Zygmunt Waz, opiekun Wspólnoty Jana Pawła II, zaprosił wszystkich zebranych na spotkanie z Czcigodnym Gościem do Sali w Emaus. Ojca Wieliczko przedstawiła Agata Wiśniowska przytaczając Jego dane biograficzne i ważniejsze etapy pracy duszpasterskiej. Ojciec Krzysztof przybliżył zgromadzonym istotę, zakres działalności i dzieła realizowane przez Fundację Jana Pawła II. Była też możliwość zadawania pytań. Na zakończenie Ojciec Krzysztof zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy i udzielił kapłańskiego błogosławieństwa.

Całość spotkania w Emaus jak również msza św. została udokumentowana przez Stanisława Suszkę w formie zdjęć i filmów.

W niedzielę 6 czerwca Ojciec Wieliczko był gościem rektora Sanktuarium Narodowego na Kahlenbergu Ojca Romana Krekory CR. Kahlenberg jest wzgórzem wznoszącym się na wysokość 483 m n.p.m. Widoczny jest ze wszystkich stron Wiednia i zapisał się w historii Polski i świata.  Kościół Św. Józefa jest polskim miejscem w Wiedniu. W roku 1906 roku przekazano go pod opiekę polskim księżom Zmartwychwstańcom. Upamiętnia to tablica znajdująca się w kościele. Wtedy też generał Paulinów na Jasnej Górze, o. Euzebiusz Rejman przekazał kościołowi kahlenberskiemu wyjątkową kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Pani. Na rewersie znajduje się pamiątkowy napis. Po przekroczeniu progu świątyni ojciec Krzysztof oddał hołd Matce Bożej klękając przed obrazem Matki Boskiej Kahlenberskiej na modlitwę. Madonna Jasnogórska z tego wizerunku przedstawiona jest w unikalnej perłowej sukni. Symboliczna koronacja kopii obrazu Czarnej Madonny z Częstochowy odbyła się na wiedeńskim wzgórzu Kahlenberg w 334. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej i 34. rocznicę obecności papieża Jana Pawła II. Korona wykonana została ze złota stanowiącego ofiarę wiernych i parafian kościoła. Przed Mszą Świętą Ojciec Wieliczko odmówił także przed tabernakulum wraz z towarzyszącymi mu Agatą i Dariuszem Wiśniowskimi i Aliną Mazur trzy tajemnice bolesne różańca.

Ojciec Krzysztof przewodniczył Mszom Świętym w języku polskim o godz. 11.00 i 12.00 głosząc Słowo Boże. Liturgię koncelebrowali wikariusze parafii na Kahlenbergu. Warto podkreślić, że obie Msze św. Czcigodny Kapłan sprawował w intencji wiedeńskiej Wspólnoty Św. Jana Pawła II. Muzycznym ubogaceniem liturgii wraz ze śpiewem międzylekcyjnym i Alleluja zajęli się Alina Mazur (mezzosopran) i Michał Kucharko (organista, dyrygent, chórmistrz i pedagog). Warto podkreślić, że Michał Kucharko od lat przygotowuje m.in. koncerty i Dni Papieskie zarówno od strony scenariusza, doboru tekstów i repertuaru w Kościele Polskim w 3. Dzielnicy Wiednia, gdzie od wielu lat prowadzi Chór Polonii Wiedeńskiej „Gaudete”, a wraz z małżonką Joanną Kucharko chór dziecięcy „Małe Gaudete” i działa m.in. we Wspólnocie Domowego Kościoła. W czasie liturgii muzycy wykonali „Ave verum corpus” W. A. Mozarta, „Panis Angelicus” C. Francka i „Ave Maria” G. Cacciniego (właściwie V. Vavilova). W głoszonej homilii ojciec Krzysztof nawiązał do słów Jana Pawła II skierowanych do młodzieży na Jasnej Górze w 1983 r., a przypomnianej na Westerplatte: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.  Po zakończeniu Mszy Świętych Czcigodny Gość z Rzymu spotkał się z Księdzem Rektorem Romanem Krekorą. Następnie wraz z przedstawicielami Wspólnoty zgromadzonymi na liturgii udali się do pobliskiej restauracji, z której rozciąga się przepiękny widok na cały Wiedeń.

W poniedziałek 7 czerwca o godz. 11.00 ojciec Wieliczko wraz z Agatą i Dariuszem Wiśniowskimi udał się do opactwa cystersów założonego w XII wieku w Heligenkreuz na spotkanie z ojcami opatem   Maximilianem Heinrichem Heimem Ocist i rektorem Wyższej Szkoły Filozoficzno-Teologicznej Benedykta VI (Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI) Wolfgangiem Gottfriedem Buchmüllerem Ocist. Ojciec Wieliczko podziękował Opatowi za sprawowaną w katedrze Św. Szczepana Mszę Świętą w 100-lecie Urodzin Jana Pawła II, która została odprawiona 18 maja 2020 roku. Warto dodać, że w Austrii właśnie w tym dniu przywrócono możliwość uczestnictwa wiernych w liturgii po kolejnej fali pandemii, co Wspólnota Jana Pawła II odczytała jako szczególną łaskę i znak wstawiennictwa Świętego Patrona. Msza Święta została zamówiona przez Agatę Wiśniowską, Czesława Ogrodnika i Joannę Łukaszuk-Ritter u proboszcza wiedeńskiej katedry Antoniego Fabera a przygotowania rozpoczęto już z ponad rocznym wyprzedzeniem.

Rektor Buchmüller pokazał ojcu Krzysztofowi i towarzyszącym mu Agacie i Dariuszowi Wiśniowskim uczelnię wraz z salami wykładowymi, biblioteką, aulą i studiem telewizyjnym, a następnie zaprosił na południową śpiewaną modlitwę gregoriańską zakonników odprawianą w kościele klasztornym.

Następnie goście zaproszeni zostali przez opata na obiad. W czasie spotkania kontynuowano rozmowy dotyczące dziedzictwa Jana Pawła II w Austrii i recepcji myśli Papieża Benedykta XVI w nauczaniu mnichów i studentów świeckich.

Program pobytu Ojca Krzysztofa był bardzo precyzyjnie ustalony dzięki koncepcji Agaty Wiśniowski. Cała Wspólnota bardzo skorzystała duchowo dzięki otwartości, modlitewnemu wsparciu i wielkiej pokorze słuchania Czcigodnego Gościa.

Trawestując słowa Papieża-Polaka z ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny (2002) wypowiedziane na lotnisku w Balicach „Cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać!”, żal było wszystkim, że musieliśmy pożegnać Czcigodnego Gościa. Wizyta Ojca Krzysztofa, możliwość rozmów i doświadczenie „promieniowania (jego) ojcostwa” miała wielkie znaczenie dla Wspólnoty Jana Pawła II. Będziemy prosić Dobrego Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej i Świętego Patrona o dobre owoce oraz rozwój zgodny z Jego Wolą.

Alina Mazur

[flagallery gid=12]

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top