Róża JP2: modlitwa za osoby konsekrowane i o nowe święte powołania

Poświęćmy część naszego czasu w okresie postu na modlitwę za kapłanów, osoby konsekrowane oraz za nowe, święte powołania.
Znajdujemy się w bardzo trudnym okresie ataków na Kościół, na Jego wizerunek, na ludzi Kościoła.
Kapłani, ludzie zakonni potrzebują jak nigdy dotąd wsparcia całego Kościoła, potrzebują naszej modlitwy.

Zacznijmy naszą Różę JP2, jeżeli to możliwe w Środę Popielcową, módlmy się codziennie przez cały post aż do Wielkiego Czwartku, dnia Ostatniej Wieczerzy, dnia ustalenia Eucharystii, Kapłaństwa.  Czas postu jest czasem wyciszenia, niech również nasza modlitwa nabierze takiego charakteru, głębokiego zbliżenia z Bogiem.

 

O co proszą nas księża, w czym możemy im pomóc naszą modlitwą?

Ludzie konsekrowani najbardzie potrzebują:

 • swojej osobistej świętości
 • kochać z całego serca Kościół Jezusa Chrystusa
 • mówić tylko o Jezusie
 • pozostania wiernym swojemu powołaniu w rzeczach wiekich i małych
 • pozostać posłusznymi i wiernymi papieżowi oraz  swoim biskupom
 • z wielkim szacunkiem i pobożnością świętować codzienne msze święte
 • być dobrym bratem dla swoich współbraci
 • mieć świadomość, że służą wszystkim ludziom
 • dbać o powierzone im wspólnoty
 • pokory, by w sakramencie pokuty wyspowiadać własne grzechy
 • wytrwałości, by każdego dnia  modlić się przed Najświętszym Sakramentem

Módlmy się za ludzi konsekrowanych, tych zagubionych, wątpiących i słabych, by odnaleźli swoją siłę w Jezusie.

Prośmy Boga, byśmy byli oparciem dla nich. Prośmy o wspólnoty modlące się za swoich kapłanów.

W powyższych intencjach odprawiane będą msze święte.

Jak odmawiać Różę JP2?

Każda chętna osoba odmawia jedną tajemnicę różańca w ciągu całego okresu postu, aż do Wielkiego Czwartku. Tajemnice są rozdzielone pomiędzy wszystkie modlące się osoby. W sumie każdego dnia odmawiane są wielokrotnie wszystkie części różańca.

Modlitwa ma charakter indywidualny.

Możesz modlić się wybraną przez siebie tajemnicą lub zwrócić się do nas o przydzielenie kolejnej wolnej, tak by odmawiany był cały różaniec.

Modlitwy Św. Jana Pawła II za kapłanów i o powołania

O Jezu, Boski pasterzu, który powołałeś apostołów, aby ich uczynić rybakami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego dobra ustawi¬cznie składasz na ołtarzach swoja Ofiarę.
Ty, o Pa¬nie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w któ¬rym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by – odpowiadając na Twoje wołanie – przedłużali, tu na ziemi, Twoja misje, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. Amen.

***

Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością! Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku świata! Błagamy Ciebie, za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki naszej: spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu.
Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka! Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli “tak” na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią. Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa!
Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi. Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

***
Panie Jezu, który powołujesz tego kogo zechcesz, wezwij wielu z nas do pracy dla Ciebie, do pracy z Tobą. Ty, który swoim słowem oświeciłeś tych, których powołałeś, oświeć nas darem wiary w Ciebie. Ty, który wsparłeś powołanych w trudnościach, pomóż przezwyciężyć nasze trudności młodzieży współczesnej.
A jeśli powołujesz któregoś z nas, aby poświęcić go w całości dla siebie, niech od samego początku Twoja miłość rozpali to powołanie i pozwoli mu wzrastać i wytrwać aż do końca. I niech się tak stanie. Amen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top