Modlitwa świętego Jana Pawła II w intencji rodzin

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi,
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem.
– Spraw, aby każda rodzina na ziemi stawała się przez Twego Syna
Jezusa Chrystusa „narodzonego z Niewiasty“ prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.
– Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
– Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
– Spraw, aby miłość umocniona łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
– Spraw wreszcie, – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.
Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością w jedności Syna i Ducha Świętego.
Amen

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top