Papstkreuz im Donaupark

Pielgrzymka Papieska Austria 1983: Msza Św. przy Krzyżu Papieskim w Donaupark w Wiedniu

Wolność i nawrócenie: Orędzie papieża Jana Pawła II. W deszczową niedzielę, 11 września 1983 roku, ogromne rzesze wiernych zgromadziły się w Donauparku w Wiedniu, aby wziąć udział w mszy św. na zakończenie tzw. Dni Katolików (Katholikentage). Papież Jan Paweł II wygłosił poruszające kazanie, podkreślając znaczenie wolności i nawrócenia w życiu chrześcijańskim. Kazanie to nazwane jako hasło  Dni Katolików: “Żyć nadzieją – Dawać nadzieję”. Przyjrzyjmy się głównym przesłaniom, które Papież przekazał w tym pamiętnym dniu. Utracona nadzieja i nawrócenie Papież Jan Paweł II rozpoczął swoją przemowę od słów zawartych w Ewangelii: “Chcę wstać i pójść do mego Ojca”. Podkreślił, że te słowa mają szczególne znaczenie w dniu zakończenia Kongresu Eucharystycznego, który skupił się na perspektywie nadziei. Papież przypomniał, że nadzieja, jaką ukazał Jezus Chrystus, jest fundamentem życia chrześcijańskiego. Zwrócił uwagę na przypowieść o synu marnotrawnym, która była tematem przewodnim dzisiejszej Ewangelii, i podkreślił podobieństwa między utraconą nadzieją syna, który opuścił dom ojca, a nadzieją, którą wielu ludzi dzisiaj straciło. Papież wyjaśnił, że nadzieja jest nieodłącznym elementem życia ludzkiego i że istotne jest znalezienie sposobów, aby ludzie mogli odzyskać nadzieję. Wolność i odpowiedzialność Papież Jan Paweł II mówił także o znaczeniu wolności i odpowiedzialności w życiu ludzi. Podkreślił, że wolność jest darem od Boga i umożliwia człowiekowi kształtowanie świata i zachowanie swojego godności. Jednakże ostrzegł, że wolność nie jest tożsama z samowolą i że wiąże się z odpowiedzialnością. Człowiek ponosi odpowiedzialność nie tylko przed samym sobą, lecz także przed innymi ludźmi, społeczeństwem i Bogiem. Papież przestrzegł przed społeczeństwem, które zaniedbuje odpowiedzialność, prawo i sumienie, i zaznaczył, że to zagraża fundamentom ludzkiego życia. Zachęcił wiernych, aby poważnie traktowali odpowiedzialność przed Bogiem i byli świadomi, że nie ma wolności bez zobowiązań. Kryzys rodziny Kolejnym istotnym tematem, który Papież Jan Paweł II poruszył w swojej homilii, była kryzys rodziny. Podkreślił, że małżeństwo i rodzina są dziś zagrożone, co dotyka wielu ludzi, zwłaszcza dzieci. Kryzys rodziny objawia się w rozwodach, nieporozumieniach między rodzicami a dziećmi, problemach w przekazywaniu wartości oraz powszechnym dopuszczeniu aborcji. Papież wskazał przyczynę tego kryzysu na błędne rozumienie wolności, które kładzie nacisk na samorealizację i egoistyczne dążenie do dobrobytu bez uwzględnienia innych ludzi czy przykazań Bożych. Podkreślił, że wiara i duchowe znaczenie w małżeństwie i rodzinie często wygasły, i że powrót do Boga jest kluczem do odnowy małżeństwa i rodziny. Znaczenie nawrócenia Papież Jan Paweł II podkreślił, że nawrócenie jest kluczowe w przesłaniu Ewangelii i stanowi odpowiedź na kryzys wolności i rodziny. Nawrócenie wymaga rozpoznania własnych grzechów, gotowości do zmiany oraz wyznania ich przed Bogiem. Papież podkreślił, że nawrócenie oznacza również pojednanie z Bogiem i że miłość Boża jest silniejsza od grzechu. Papież zachęcił wiernych do poważnego podchodzenia do sakramentu spowiedzi i uczestnictwa w mszy świętej, aby doświadczyć bliskości Boga. Nawrócenie pozwala ludziom wyruszyć na drogę nadziei i przyjąć miłość Bożą do swoich serc. Perspektywa nadziei W swojej przemowie podczas Dni Katolików w Austrii papież Jan Paweł II podkreślił znaczenie wolności, odpowiedzialności, rodziny i nawrócenia w życiu ludzi. Zachęcił wiernych, by nie tracili perspektywy nadziei i wyruszyli na drogę nawrócenia, by powrócić do Boga. Papież przypomniał, że Ojciec zawsze czeka na powrót swoich dzieci i jest gotów przyjąć je z miłością. Przesłanie papieża Jana Pawła II to przypomnienie, że nadzieja i nawrócenie są sercem chrześcijańskiej wiary i wskazują drogę do pełnego i znaczącego życia. Kazanie Papieża Jana Pawła II podczas mszy św. przy Krzyżu Papieskim w Donaupark w Wiedniu: Link

Pielgrzymka Papieska Austria 1983: Msza Św. przy Krzyżu Papieskim w Donaupark w Wiedniu Read More »

Tablica pamiątkowa przy Krzyżu Papieskim w Donaupark w Wiedniu

Wkrótce przy Krzyżu Papieskim w Wiedniu (Papstkreuz im Donaupark) zostanie umieszczona tablica pamiątkowa wykonana w brązie, przypominająca  wydarzenia sprzed 40 lat: 11 września 1983 roku w tym miejscu odbyła się uroczysta msza święta z udziałem papieża Jana Pawła II i licznych wiernych. Symbolicznie upamiętnia ona ślady po papieżu, który w międzyczasie został ogłoszony świętym. Zlecenie na zaprojektowanie tej tablicy pamiątkowej zostało powierzone przez stowarzyszenie “Papstkreuz im Donaupark” Pracowni Artystycznej Huber w Grazu. Uroczyste poświęcenie tablicy planowane jest podczas jubileuszowej mszy świętej 11 września 2023 roku. Stowarzyszenie “Papstkreuz im Donapark” prosi o wsparcie finansowe w pokryciu niezbędnych kosztów. Szczegółowe informacje dotyczące wpłat oraz inne informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej stowarzyszenia pod adresem papstkreuz.at. Źródło: papstkreuz.at

Tablica pamiątkowa przy Krzyżu Papieskim w Donaupark w Wiedniu Read More »

Pielgrzymka Papieska 2018: Św. Jan Paweł II Patronem Europy

Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Cię w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 8 kwietnia 2018 r., na II pielgrzymkę śladami św. Jana Pawła II. Trasa pielgrzymki to dwa miejsca w Wiedniu, które w sposób szczególny łączymy z osobą św. Jana Pawła II. Są to: „Krzyż Papieski w Donaupark” – wzniesiony z okazji I wizyty Papieża Jana Pawła II w Austrii. Przy tym krzyżu Ojciec Święty JP II 11 września 1983 r. odprawił Msze Św. w obecności pól miliona wiernych. „Kościół św. Józefa na Kahlenbergu – Polskie Sanktuarium Narodowe”  –  miejsce gdzie św. Marco d’Aviano celebrował msze św. przed decydującą bitwą z Turkami (Odsiecz Wiedeńska). Usługuje mu Król Jan Sobieski.  Na 300 – lecie we wrześniu 1983 przybywa Jan Paweł II, i w tym samym miejscu celebruje Msze Św. W kościele znajdują się tez liczne pamiątki podarowane przez niego, między innymi jego stuła. Szczególną uwagę przykuwa relikwie I stopnia, relikwia krwi. W ramach tych ważnych wydarzeń, zapraszamy do licznego udziału w pieszej pielgrzymce, jak i przybycie do kościoła św. Józefa, w Sanktuarium Narodowym na Kahlenbergu.   Program uroczystości: 10:45  – Spotkanie przy „Krzyżu Papieskim w Donaupark” 11:00  – wymarsz wzdłuż Dunaju na Kahlenberg (odległość ok. 10km). 15:00  – Kościół św. Józefa. Koronka do Miłosierdzia Bożego, oraz dalszy ciąg programu o św. Janie Pawle II (tłumaczony na jeżyk polski lub niemiecki). 16:00  – Uroczysta Msza Św. (zapraszamy kapłanów do koncelebry)   W czasie całej pielgrzymki i podczas Mszy Św. będziemy się modlić w intencji ogłoszenia Św. Jana Pawła II patronem Europy. Apel ten wystosował Kardynał Dziwisz podczas Kongresu Europa Christi w Częstochowie 20 października 2017. Wszelkie informacje dotyczące tego tematu zebrane są na stronie  jp2.at. Znajduje się tam również petycja do papieża Franciszka. Gorąco zachęcamy do poparcie tej inicjatywy poprzez podpisanie petycji. Trasa pielgrzymki: Mapka w googleMaps, którą można powiększyć, przeanalizować w szczegółach, zobaczyć z satelity,…: www.google.at/maps/Papstkreuz,St.+Josef+auf+dem+Kahlenberg Uwaga googleMaps nie pokazuje drogi przez łąkę (Papstwiese), którą my oczywiście pójdziemy.   Prosimy o przekazanie tej informacji dalej.   Serdecznie zapraszają: Gloria tibi Deo Radio PMK Wspólnota Św. Jana Pawła II. Verein „Rettet das Papstkreuz” Jesus Prayer Group oraz wiele osób prywatnych  

Pielgrzymka Papieska 2018: Św. Jan Paweł II Patronem Europy Read More »

Scroll to Top