Spotkanie z o. dr Krzysztofem Wieliczko OSPPE z Rzymu, Administratorem Fundacji Jana Pawła II.

(…) Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi tu gdzieś być (…) Jan Paweł II „Tryptyk Rzymski”   W dniach 5-7 czerwca 2021 r. wiedeńska Wspólnota Modlitewna św. Jana Pawła II, działająca przy Polskiej Misji Katolickiej i założona przez ks. Rektora Zygmunta Waza CR, spotkała się z Ojcem dr. Krzysztofem Wieliczko OSPPE z Rzymu. Data przyjazdu Czcigodnego Gościa zbiegła się z 42 rocznicą I Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, która trwała od 2 do 10 czerwca 1979. Ojciec Wieliczko jest Administratorem Fundacji Jana Pawła II (non profit) ustanowionej dekretem papieskim 16 października 1981 r. Jej celem jest popieranie i realizacja inicjatyw o charakterze naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym, związanych z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II.  Ojciec Krzysztof przyjechał do Wiednia na zaproszenie Agaty Wiśniowskiej, dzięki której Katedra Św. Szczepana w Wiedniu otrzymała relikwie Św. Jana Pawła II. Agata wraz z mężem Dariuszem są także członkami naszej Wspólnoty. Wspólnota powitała Ojca Wieliczko przed katedrą Św. Szczepana (Stephansdom) o godzinie 14.00 w pierwszą sobotę miesiąca przypadającą 5 czerwca. Na spotkaniu obecna była także redaktor „Niedzieli” Joanna Łukaszuk-Ritter zaangażowana w wiele inicjatyw związanych z dziedzictwem Świętego Papieża-Polaka w Austrii i Polsce. Po powitaniu ojca Krzysztofa grupa udała się do katedry na adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę przy relikwiach Jana Pawła II. Wzruszającym symbolem spotkania była zapalona uroczyście świeca, którą Agata postawiła po wspólnej modlitwie przed przybranym białymi hortensjami i bukietem biało-czerwonych piwonii relikwiarzem Patrona Wspólnoty. Ten „Kącik Papieski” jest położony w centralnym miejscu dla zwiedzających. Wspólnota dba o ukwiecenie i czystość tego miejsca, zapala codziennie świece, jak również zostawia przygotowane paczuszki z poświęconymi różańcami i cudownymi medalikami dla odwiedzających katedrę. Następnie uczestnicy spotkania przeszli do Kościoła Franciszkanów (Franziskanerkirche), by tam pod przewodnictwem ojca przy ołtarzu bocznym, w którym znajduje się figura Matki Bożej Fatimskiej, odmówić wspólnie różaniec z rozważaniem tajemnic radosnych oraz koronkę do Miłosierdzia Bożego. Figura ta ma szczególne miejsce w historii Austrii. W 1947 r. charyzmatyczny franciszkanin ojciec Petrus Pavlicek, którego relikwie zostały złożone w Kościele Franciszkanów, założył Pokutną Krucjatę Różańcową. Jej celem było wypełnianie orędzia fatimskiego. Austriacy zostali wezwani do pokuty, modlitwy i nawrócenia. W roku 1950 r. o. Pavlicek zorganizował Procesję Światła w intencji wycofania wojsk okupacyjnych amerykańskich, brytyjskich, francuskich i sowieckich z Austrii. W tejże procesji niesiona na lektyce była figura Matki Bożej Fatimskiej. 13 kwietnia 1955 r. stanowisko Rosjan nieoczekiwanie uległo zmianie, a w maju — miesiącu maryjnym — podpisany został układ o wycofaniu wojsk okupacyjnych z Austrii. Tę wyraźną interwencję Matki Bożej nazywa się do dziś austriackim cudem fatimskim. Modlitwę różańcową wraz z rozważaniami Jana Pawła II poprowadziła dr Katarzyna Kainacher. Po wspólnej modlitwie przy ołtarzu bocznym Najświętszego Serca Pana Jezusa odśpiewano wspólnie pieśń „Twemu sercu cześć składamy”. Następnie uczestnicy spotkania udali się wraz z Szacownym Gościem do włoskiej restauracji. Dzięki wspólnocie stołu i wielkiej otwartości Ojca Krzysztofa nadarzyła się okazja do osobistych rozmów, dzielenia się świadectwami i doświadczeniami, które niesie życie na emigracji. Gościem specjalnym tego nieformalnego spotkania był dyplomata watykański, mianowany przez Papieża Franciszka stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Agencjach Wyspecjalizowanych w Wiedniu, obserwator m.in. przy OBWE i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Prałat Jego Świątobliwości ks. dr Janusz Urbańczyk. Dzięki życzliwości księdza Prałata Urbańczyka Ojciec Wieliczko był także gościem Nuncjatury Apostolskiej w Wiedniu. Po spotkaniu przedstawiciele Wspólnoty wraz z Ojcem Krzysztofem udali się na Mszę Świętą do gwardyjskiego Kościoła Świętego Krzyża – Polskiego Kościoła Zmartwychwstańców na Rennwegu. Liturgii Mszy Świętej o godzinie 19.00 przewodniczył Ojciec dr Wieliczko, a koncelebrował ks. Tomasz Baniak CR, który obchodził w tym właśnie dniu 11 rocznicę święceń kapłańskich. Czytania przejęli następujący przedstawiciele Wspólnoty:  Bogdan Zieliński i Monika Byrtus, a modlitwę wiernych przygotowała Katarzyna Kainacher. Obecni byli także Czesław Ogrodnik, moderator Wspólnoty Modlitewnej św.  Jana Pawła II wraz z żoną Barbarą, Bolesława i Stanisław Suszka, Barbara i Jan Świerczek,  Krystyna Gosk. Muzyczną oprawę liturgii zapewnili Alina Mazur (mezzosopran) ze Wspólnoty Modlitewnej Jana Pawła II i Marek Kudlicki (organista-wirtuoz i dyrygent), który zasiadł przy organach wykonanych przez firmę Rieger ze Schwarzach. Instrument ten, zwany organami papieskimi, rektorat kościoła uznaje za symbol łączności między Austrią i Polską. Organy zbudowane zostały w XX wieku, a poświęcił je 12 września 1983 r. papież Jan Paweł II. Zastąpiły one instrument z 1764 r., wykonany przez wiedeńskiego, dworskiego organmistrza Jana Fridolina Ferstla. W czasie Mszy Świętej zabrzmiały m.in. „Ave verum corpus” W. A. Mozarta, „Panis Angelicus” C. Francka i „Ave Maria” W. Gomeza. W homilii Ojciec Krzysztof nawiązał do dziedzictwa Świętego Papieża Polaka i dzieł realizowanych przez Fundację.  Na koniec Mszy Świętej wspólnie odśpiewano „Czarną Madonnę” i Apel Jasnogórski przed kopią Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej stanowiącej Wotum Wdzięczności w 1050-lecie Chrztu Polski. Uroczystej koronacji obrazu dokonał kardynał Christoph Schönborn 30 października 2016. Po Mszy Świętej Ksiądz Rektor Zygmunt Waz, opiekun Wspólnoty Jana Pawła II, zaprosił wszystkich zebranych na spotkanie z Czcigodnym Gościem do Sali w Emaus. Ojca Wieliczko przedstawiła Agata Wiśniowska przytaczając Jego dane biograficzne i ważniejsze etapy pracy duszpasterskiej. Ojciec Krzysztof przybliżył zgromadzonym istotę, zakres działalności i dzieła realizowane przez Fundację Jana Pawła II. Była też możliwość zadawania pytań. Na zakończenie Ojciec Krzysztof zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy i udzielił kapłańskiego błogosławieństwa. Całość spotkania w Emaus jak również msza św. została udokumentowana przez Stanisława Suszkę w formie zdjęć i filmów. W niedzielę 6 czerwca Ojciec Wieliczko był gościem rektora Sanktuarium Narodowego na Kahlenbergu Ojca Romana Krekory CR. Kahlenberg jest wzgórzem wznoszącym się na wysokość 483 m n.p.m. Widoczny jest ze wszystkich stron Wiednia i zapisał się w historii Polski i świata.  Kościół Św. Józefa jest polskim miejscem w Wiedniu. W roku 1906 roku przekazano go pod opiekę polskim księżom Zmartwychwstańcom. Upamiętnia to tablica znajdująca się w kościele. Wtedy też generał Paulinów na Jasnej Górze, o. Euzebiusz Rejman przekazał kościołowi kahlenberskiemu wyjątkową kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Pani. Na rewersie znajduje się pamiątkowy napis. Po przekroczeniu progu świątyni ojciec Krzysztof oddał hołd Matce Bożej klękając przed obrazem Matki Boskiej Kahlenberskiej na modlitwę. Madonna Jasnogórska z tego wizerunku przedstawiona jest w unikalnej perłowej sukni. Symboliczna koronacja kopii obrazu

Spotkanie z o. dr Krzysztofem Wieliczko OSPPE z Rzymu, Administratorem Fundacji Jana Pawła II. Read More »