Pielgrzymka Papieska Austria 1983: Spotkanie z młodzieżą na wiedeńskim stadionie Praterstadion

Wiedeń, Praterstadion, 10. wrzesień 1983 Wyjątkowe wydarzenie miało miejsce w sobotni wieczór 10 września 1983 na stadionie Praterstadion w Wiedniu, gdy papież Jan Paweł II spotkał się z tysiącami młodych ludzi z całej Austrii i sąsiednich krajów. Pod hasłem “Jezus Chrystus – nasza droga” odbyło się inspirujące spotkanie, podczas którego Papież przemawiał do młodych ludzi, zachęcając ich do życia wiarą w nowoczesnym świecie i wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo. W swoim przemówieniu Papież Jan Paweł II wyraził głęboką sympatię i nadzieję dla młodych ludzi, którzy zgromadzili się tego wieczoru. Rozpoznał wyzwania, przed którymi stoją młodzi ludzie, w obliczu problemów takich jak niesprawiedliwość, bezrobocie i globalne konflikty. Papież podkreślił, że młodzi ludzie odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości i zachęcił ich do stawienia czoła wyzwaniom czasów oraz zaangażowania się w pracę na rzecz lepszego świata. Papież wyjaśnił, że wiara w Jezusa Chrystusa lub przynajmniej poszukiwanie Go stanowi wspólny element łączący młodych ludzi. Podkreślił znaczenie polegania na Chrystusie i przyjęcia Jego drogi jako wytycznej dla życia. Papież Jan Paweł II zachęcał młodych ludzi, aby nie pozwolili się zniechęcić trudnościom czasów, lecz wykorzystali swoje najlepsze siły ducha, serca i rąk, aby wprowadzić pozytywne zmiany. Podczas tego spotkania miało miejsce imponujące symboliczne wydarzenie, kiedy to młodzi ludzie umieścili krzyż zkwiatów na środku stadionu. Ten kwitnący krzyż symbolizował znak zwycięstwa Jezusa, symbol nadziei i wiary w Zmartwychwstanie. Papież Jan Paweł II podkreślił również wrażliwość i łaskawość, z jaką Jezus spotykał ludzi, i zachęcał młodzież, aby podążała za tym przykładem. Wyjaśnił, że Jezus nie tylko ucieleśnia ideały współczesnego człowieka, ale także ukazuje głęboki sens w naturze i człowieku. Przekaz Jezusa powinien być źródłem pewności i zaufania. Młodzi ludzie zostali zachęceni do aktywnego udziału w kształtowaniu społeczeństwa, czy to w relacjach, w pracy zawodowej czy w społeczności. Papież podkreślił, że powinni brać odpowiedzialność i dawać świadectwo jako chrześcijanie, nawet jeśli spotykają się z niezrozumieniem lub odrzuceniem. Zachęcił ich także do zaufania Jezusowi Chrystusowi, który jest drogą, prawdą i życiem. Papież Jan Paweł II zakończył swoje poruszające przemówienie wezwaniem do młodych ludzi: “Wasze zadanie jest wielkie, młodzi przyjaciele! Ale Jezus także do was mówi: ‘Nie bójcie się’. Nie pozwólcie się sparaliżować przez fałszywych proroków zagłady. Nie oddawajcie się hasłu ‘Wszystko albo nic’, lecz miejcie odwagę i cierpliwość do małych kroków. Myślcie sami i nie dajcie się kierować obcym hasłom. Jezus mówi także do was: ‘Nawróćcie się’. Nie przerzucajcie swojej odpowiedzialności na innych, na społeczeństwo, na państwo, na Kościół.” To spotkanie na stadionie Praterstadion stanowiło znaczący moment w pielgrzymce papieża Jana Pawła II w Austrii. Przekaz nadziei, zaangażowania i wiary, którym zwrócił się do młodych ludzi, rozbrzmiewał daleko po tym wyjątkowym wieczorze i inspiruje młodych ludzi do życia swoją wiarą i aktywnego wkładu w kształtowanie lepszego świata. Treść przemówienia do młodzieży na stadionie Praterstadion: Link

Pielgrzymka Papieska Austria 1983: Spotkanie z młodzieżą na wiedeńskim stadionie Praterstadion Read More »