Róża JP2: finał

Zbliżamy się do końca naszej wielkopostnej modlitwy “Róża JP2” za kapłanów, ludzi konsekrowanych, o nowe święte powołania kapłańskie. Szczegóły dotyczące naszej wspólnej modlitwy znajdziemy na stronie:  Link. W modlitwę włączyło się 58 osób, wspólnie o wszelkie łaski dla osób objętych naszą modlitwą odmawiane były codziennie prawie trzy pełne różańce. Modlitwa wzmacniana była odprawianymi mszami świętymi. Dziękujemy wszystkim za ten wielki dar! Naszą wspólną modlitwę zakończymy w Wielki Czwartek, w dzięń ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa przez samego Jezusa. Zachęcam wszystkich by podczas tego nabożeństwa ofiarować dar swojej modlitwy Jezusowi.   Z wielką radością chcemy podzielić się błogosławieństwem dla osób biorących udział w naszej inicjatywie: Biskup DDr. Klaus Küng (Wien, 29.03.2021) “Bardzo się cieszę, że taka inicjatywa jak Róża JP2 mogła powstać i powstała. Odpowiada ona  wielkiej i pilnej potrzebie Kościoła. Potrzebujemy koniecznie świętych kapłanów oraz ludzi zakonnych jak również chrześcijańskich rodzin, które żyją wiarą. Błogosławieństwo wszechmocnego i miłosiernego Boga niech towarzyszy waszej modlitwie i uczyni ją owocną! Serdecznie pozdrawiam +Klaus” Otrzymaliśmy rówież błogosławieństwo oraz zapewnienie o modlitwie ochronnej za wszystkie modlące sie osoby od P. Bernharda Vosicky’iego OCist ze Stift Heiligenkreuz. Różę JP2 będziemy odmawiali cyklicznie w czasie postu również w kolejnych latach. Już w tej chwili zapraszamy do włączenia się do wspólnej modlitwy. Równocześnie zachęcamy do kontynuowania modlitwy w powyższych intencjach, do włącznia tych intencji do własnych codziennych modlitw.   Czesław Ogrodnik Wspólnota Modlitewna Św. Jana Pawła II  w Wiedniu    

Róża JP2: finał Read More »