Św. Jan Paweł II: dziecko, rodzina, naród

“Naród, który morduje swoje własne dzieci nie ma przyszłości.”

“W nowo narodzonym dziecku urzeczywistnia się wspólne dobro rodziny.

“Społeczeństwo będzie oceniane według tego, jak traktuje swoich najsłabszych obywateli, pośród najsłabszych są niewątpliwie nienarodzone dzieci i umierający.”

“Ci którzy są odpowiedzialni za system szkolnictwa nie mogą tego zapominać, że to właśnie rodzice zostali przez Boga powołani na głównych wychowawców swoich dzieci i ich prawo do tego jest absolutnie niepodważalne!”

“Kiedy zanika rodzina, zanika i naród, zanika również cały świat w którym żyjemy”

“I wszystko inny okaże się nieważne. Z wyjątkiem: Ojciec, Dziecko, Miłość. Wtedy będziemy sobie tłumaczyć najprostsze sprawy: “Czyż nie mogliśmy tego wcześniej poznać? Czy nie było to od zawsze częścią stworzenia?”

“Kochajmy rodziny! Brońmy je i wspierajmy jako fundament społeczeństwa; opiekujmy się nimi jako największą świętością życia. Przygotowujmy zakochane pary z wielką ostrożnością i bądźmy im bliscy, przez co oni mogą być blisko i dla swoich dzieci. Wtedy to cała społeczność będzie odzwierciedleniem Bożej Miłości.”

 

Foto: RebeccaVC1,”The R Family – 2″, Flickr, CC Licence

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top