Lednica 2000 – Duc In Altum

“Drodzy Młodzi Przyjaciele!
U początku nowego tysiąclecia, gdy wciąż jeszcze radujemy się owocami Wielkiego jubileuszu, ze szczególną mocą docierają do nas słowa, które Pan lezus skierował kiedyś do Piotra: Duc in altum! – Wypłyń na głębię!
To wezwanie wypowiedziane u brzegów jeziora Galilejskiego miało sens praktyczny – była to propozycja, aby Piotr odbił od brzegu i mimo zniechęcenia raz jeszcze zarzucił sieci. Równocześnie jednak miało ono głęboki sens duchowy: było zachętą do wiary. Tak właśnie zrozumiał je Piotr i zawierzył: “Panie (…) na Twoje słowo zarzucę sieci” (Łk. 5, 5). To zaś zawierzenie stało się fundamentem apostolskiej misji, którą Chrystus przekazał Piotrowi mówiąc: “Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił” (Łk. 5, 10).

Duc in altum! Dziś te Jezusowe słowa kieruję do każdego i każdej z Was: Wypłyń na głębię! Zawierz Chrystusowi, pokonaj słabość i zniechęcenie i na nowo wypłyń na głębię! Odkryj głębię własnego ducha. Wnikaj w głębię świata. Przyjmij słowo Chrystusa, zaufaj Mu i podejmij swą życiową misję. Ludzie nowego wieku oczekują Twojego świadectwa. Nie bój się! Wypłyń na głębię! jest przy Tobie Chrystus.

Sercem obejmuję każdego i każdą z Was. Stale proszę Boga, ażeby prowadził Was przez życie w świetle i mocy Ducha Świętego. Niech łaska Chrystusa zawsze Warm towarzyszy.

Z serca Wszystkim błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”
Jan Paweł II, Lednica, dnia 2 czerwca 2001 r.

Scroll to Top