„Jan Paweł II – Przyjacielem naszej rodziny”

Konkurs plastyczny pod honorowym patronatem

Giuseppe Afrune

osobistego malarza Jana Pawła II

Wspólnota Modlitewna Św. Jana Pawła II serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Jan Paweł II – Przyjacielem naszej rodziny”.

Konkurs ten jest wyjątkowy, gdyż odbywa się z okazji 100 rocznicy urodzin papieża a jego honorowy patronat objął osobisty słynny włoski malarz Jana Pawła II, Giuseppe Afrune. Konkurs ten skierowany jest do dzieci i młodzieży do lat osiemnastu. Celem tego jakże ważnego przedsięwzięcia jest pielęgnowanie pamięci o Ojcu Św. w naszych rodzinach oraz wychowanie dzieci w duchu wartości głoszonych przez św. Jana Pawła II. 

Prace prosimy dostarczać do Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu w terminie do 22 lutego  2020.

Wyróżnione prace zostaną  honorowo zaprezentowane na wystawie poświęconej św. Janowi Pawłowi II w dniach  12-13 maja 2020 w UNO. Będą one towarzyszły obrazom Giuseppe Afrune oraz pracom filipińskiego fotografa papieskiego Hektora Pascua. Będzie to wyjątkowa okazja nawiązania bezpośredniego kontaktu z wybitnymi artystami.

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w tym szczególnym konkursie!

Plakat do ściągnięcia

 

Regulamin Konkursu Plastycznego

Informacje ogólne

 1. Przewodniczącym komisji konkursowej jest Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu ks. Zygmunt Waz a w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Wspólnoty Modlitewnej JP2 oraz zaproszeni eksperci.
 2. Rodzice dzieci (ich opiekunowie prawni) zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 3. Uczestnictwo w konkursie oznacza pełną akceptację warunków regulaminu.
 4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 5. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży (do lat osiemnastu)

 Formuła konkursu

 1. Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter zbiorowy, tzn. pracę konkursową wykonuje dziecko przy współudziale członków swojej rodziny. Dorośli współtworzą pracę, lecz nie realizują zadania za dziecko.
 2. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace autorskie, dotychczas niepublikowane i niezgłoszone do innych konkursów.

 Cele konkursu

 1. Przybliżenie dzieciom postaci Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin papieża.
 2. Pielęgnowanie pamięci o Ojcu Św. w naszych rodzinach oraz wychowanie dzieci w duchu wartości głoszonych przez św. Jana Pawła II.
 3. Budowanie rodzinnych więzi międzypokoleniowych poprzez wspólne działanie plastyczne z pomocą rodziców, dziadków, rodzeństwa.
 4. Rozwijanie inwencji twórczej oraz kreatywności dzieci, kształtowanie wrażliwości artystycznej i estetycznej.

Wymogi formalne:

 • Praca jest zgodna z tematem konkursu
 • Praca powinna być podpisana na odwrocie i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, tytuł pracy, imię i nazwisko (imiona i nazwiska) członków rodziny współtworzących pracę, telefon kontaktowy oraz  adres mailowy.

Forma pracy konkursowej

 • Technika plastyczna: dowolna.
 • Format prac: karta A3, papier techniczny – Brystol

Kryteria oceny prac konkursowych

Komisja konkursowa będzie oceniać prace spełniające wymienione w regulaminie warunki wg kryteriów:

 1. zgodność z tematem konkursu,
 2. walory oraz oryginalność formy artystycznej,
 3. estetykę wykonania.

Terminarz konkursu

 1. Termin dostarczania prac: 29 luty 2020 do Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu  (Kościół Polski Rennweg 5a, 1030 Wien)
 2. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w miesiącu marcu.
 3. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w UNO wraz z papieską wystawą obrazów malarza Giuseppe Afrune z okazji 100. Rocznicy Urodzin Jana Pawła II. Wszystkie prace będą honorowo zaprezentowane na stronie JP2.at.

Ochrona danych osobowych i własności intelektualnej

Uczestnik konkursu oraz rodzic – opiekun biorąc udział w konkursie wyrażają równoznacznie zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych w celach konkursowych i tylko przez organizatora konkursu.

Postanowienia końcowe

 1. Dostarczone prace na konkurs nie będą zwracane autorom.
 2. Opinie o poszczególnych pracach konkursowych nie będą udostępniane.
 3. Komunikat zawierający informację o wynikach konkursu zostanie opublikowany m.in. na stronie internetowej JP2.at/wspolnota po uroczystym wręczeniu nagród.

Bliższych informacji o konkursie udziela:

Czesław Ogrodnik, Katarzyna Kainacher, Bolesława Suszka

Email: wspolnota@jp2.at

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *