Informacje organizacyjne (październik 2020)

Drodzy uczestnicy konkursu „Św. Jan Paweł II – Przyjacielem naszej rodziny”, rodzice, opiekunowie

Z powodu aktualnych ograniczeń w „United Nation Organisation in Vienna” (UNO) nie jest możliwe obecnie zorganizowanie tam wystawy obrazów Giuseppe Afrune wraz z wybranymi pracami naszego konkursu. Wystawa ta została przesunięta na czas nieokreślony, mamy jednak nadzieję, że będzie to możliwe w przyszłym roku.

W związku z zaistniałą sytuacją Jury postanowiło, by w październiku tego roku, w okresie rocznicy wyboru Jana Pawła II na papieża oraz przejęcia przez niego urzędu papieskiego – obchodzonego w Kościele jako wspomnienie Św. Jana Pawła II – dokonać finalizacji konkursu, wybrać laureatów oraz dokonać wręczenia nagród.

Do czasu spotkania Jury, 8 października 2020, można wybierać „laureata publiczności” w galerii prezentowanej na naszej stronie internetowej. Oddanie głosu następuje poprzez naciśnięcie serduszka przy wybranej pracy.

Bezpośredni link na galerię: https://jp2.at/pl/2020/05/16/konkurs-plastyczny-jan-pawel-ii-przyjacielem-naszej-rodziny/

Wybrane przez Jury prace zostaną zaprezentowane publicznie w domu Emaus przy Kościele Polskim na Rennwegu w Wiedniu. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 18 października 2020 po mszy świętej o godz. 10:30. Serdecznie zapraszamy!

W dniu tym w Kościele Polskim przewidziane są również inne akcenty papieskie: uroczysta msza święta o godz. 13:15 oraz koncert Chóru Polonii Wiedeńskiej Gaudete. Jednakże ze względu na ograniczenia ilości osób w kościele oraz wiek dzieci, postanowiliśmy zakończenie naszego konkursu dokonać o wcześniejszej porze.

Bardzo prosimy o zgłoszenie nam informacji, które dziecko będzie mogło przybyć osobiście na uroczyste zakończenie konkursu. Bardzo ułatwi nam to przygotowania organizacyjne.

Informujemy, że nie jesteśmy w stanie pokryć kosztów przejazdów i innych kosztów związanych z przybyciem do Wiednia.

Nagrody dla uczestników konkursu, którzy nie będą mogli stawić się osobiście, zostaną przesłane drogą pocztową na adres szkoły lub prywatny.

Wystawę można zwiedzać w godzinach otwarcia Emaus.

Gdy będziemy dysponowali konkretnymi informacjami o wystawie w UNO, skontaktujemy się z laureatami wybranych prac.

W imieniu organizatorów konkursu, z wyrazami szacunku

Czesław Ogrodnik

Informacje organizacyjne (maj 2020)

Drodzy uczestnicy konkursu plastycznego „Św. Jan Paweł II – Przyjacielem naszej rodziny” oraz rodzice i opiekunowie.

Bardzo cieszymy się z nadesłanych prac konkursowych i czekamy już na kolejny etap konkursu, planowany na jesień tego roku.

Ograniczenia związane z pandemią bardzo utrudniły nam organizację finalnej wystawy, powiązanej z zakończeniem konkursu.

Wiele z tych utrudnień jest niezależnych od nas, czynimy wielkie starania, by nasi młodzi artyści odnieśli wiele satysfakcji z uczestnictwa w konkursie.

W maju 2020 zebrało się Jury, które wspólnie wybrało część prac do kolejnego etapu konkursu.

Wybrane prace można zobaczyć w galerii:

https://jp2.at/pl/2020/05/16/konkurs-plastyczny-jan-pawel-ii-przyjacielem-naszej-rodziny/

Ze względy na ochronę danych, nie publikujemy na stronie listy wszystkich dzieci – autorów prac. Rodzice mogą kontaktować się z nami, by upewnić się, że prace ich dzieci znajdują się w galerii.

Każde dziecko dostanie honorowy dyplom uczestnictwa w konkursie oraz niespodziankę. Ponadto wyróżnione prace chcemy wynagrodzić specjalnymi nagrodami.

Dyplomy prześlemy podczas finalizacji naszego konkursu.

Ponadto zostały zamówione msze święte w intencji:

Bożego Błogosławieństwa oraz opieki Najświętszej Marii Panny oraz św. Jana Pawła II dla uczestników konkursu „Św. Jan Paweł II – przyjacielem naszej rodziny ”, oraz dla ich rodzin ich opiekunów. Msze święte będą odprawiane w Kaplicy Cudownego Obrazu w Sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie codziennie o godz. 7:00 rano, począwszy od 21 maja przez 25 lat (!!!).

 Życzymy udanych, zasłużonych wakacji oraz wielu łask za wstawiennictwem Maryi i św. Jana Pawła II.

Czesław Ogrodnik

Katarzyna Kainacher

Wspólnota Modlitewna św. Jana Pawła II przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu 

 „Jan Paweł II – Przyjacielem naszej rodziny”

Konkurs plastyczny pod honorowym patronatem

Giuseppe Afrune

osobistego malarza Jana Pawła II

Wspólnota Modlitewna Św. Jana Pawła II serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Jan Paweł II – Przyjacielem naszej rodziny”.

Konkurs ten jest wyjątkowy, gdyż odbywa się z okazji 100 rocznicy urodzin papieża a jego honorowy patronat objął osobisty słynny włoski malarz Jana Pawła II, Giuseppe Afrune. Konkurs ten skierowany jest do dzieci i młodzieży do lat osiemnastu. Celem tego jakże ważnego przedsięwzięcia jest pielęgnowanie pamięci o Ojcu Św. w naszych rodzinach oraz wychowanie dzieci w duchu wartości głoszonych przez św. Jana Pawła II. 

Prace prosimy dostarczać do Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu w terminie do 22 lutego  2020.

Wyróżnione prace zostaną  honorowo zaprezentowane na wystawie poświęconej św. Janowi Pawłowi II w dniach  12-13 maja 2020 w UNO. Będą one towarzyszły obrazom Giuseppe Afrune oraz pracom filipińskiego fotografa papieskiego Hektora Pascua. Będzie to wyjątkowa okazja nawiązania bezpośredniego kontaktu z wybitnymi artystami.

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w tym szczególnym konkursie!

Plakat do ściągnięcia

 

Regulamin Konkursu Plastycznego

Informacje ogólne

 1. Przewodniczącym komisji konkursowej jest Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu ks. Zygmunt Waz a w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Wspólnoty Modlitewnej JP2 oraz zaproszeni eksperci.
 2. Rodzice dzieci (ich opiekunowie prawni) zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 3. Uczestnictwo w konkursie oznacza pełną akceptację warunków regulaminu.
 4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 5. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży (do lat osiemnastu)

 Formuła konkursu

 1. Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter zbiorowy, tzn. pracę konkursową wykonuje dziecko przy współudziale członków swojej rodziny. Dorośli współtworzą pracę, lecz nie realizują zadania za dziecko.
 2. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace autorskie, dotychczas niepublikowane i niezgłoszone do innych konkursów.

 Cele konkursu

 1. Przybliżenie dzieciom postaci Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin papieża.
 2. Pielęgnowanie pamięci o Ojcu Św. w naszych rodzinach oraz wychowanie dzieci w duchu wartości głoszonych przez św. Jana Pawła II.
 3. Budowanie rodzinnych więzi międzypokoleniowych poprzez wspólne działanie plastyczne z pomocą rodziców, dziadków, rodzeństwa.
 4. Rozwijanie inwencji twórczej oraz kreatywności dzieci, kształtowanie wrażliwości artystycznej i estetycznej.

Wymogi formalne:

 • Praca jest zgodna z tematem konkursu
 • Praca powinna być podpisana na odwrocie i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, tytuł pracy, imię i nazwisko (imiona i nazwiska) członków rodziny współtworzących pracę, telefon kontaktowy oraz  adres mailowy.

Forma pracy konkursowej

 • Technika plastyczna: dowolna.
 • Format prac: karta A3, papier techniczny – Brystol

Kryteria oceny prac konkursowych

Komisja konkursowa będzie oceniać prace spełniające wymienione w regulaminie warunki wg kryteriów:

 1. zgodność z tematem konkursu,
 2. walory oraz oryginalność formy artystycznej,
 3. estetykę wykonania.

Terminarz konkursu

 1. Termin dostarczania prac: 29 luty 2020 do Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu  (Kościół Polski Rennweg 5a, 1030 Wien)
 2. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w miesiącu marcu.
 3. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w UNO wraz z papieską wystawą obrazów malarza Giuseppe Afrune z okazji 100. Rocznicy Urodzin Jana Pawła II. Wszystkie prace będą honorowo zaprezentowane na stronie JP2.at.

Ochrona danych osobowych i własności intelektualnej

Uczestnik konkursu oraz rodzic – opiekun biorąc udział w konkursie wyrażają równoznacznie zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych w celach konkursowych i tylko przez organizatora konkursu.

Postanowienia końcowe

 1. Dostarczone prace na konkurs nie będą zwracane autorom.
 2. Opinie o poszczególnych pracach konkursowych nie będą udostępniane.
 3. Komunikat zawierający informację o wynikach konkursu zostanie opublikowany m.in. na stronie internetowej JP2.at/wspolnota po uroczystym wręczeniu nagród.

Bliższych informacji o konkursie udziela:

Czesław Ogrodnik, Katarzyna Kainacher, Bolesława Suszka

Email: wspolnota@jp2.at

 

Dodaj komentarz