Petícia Svätému Otcovi Františkovi

Podpísaním petície podporujem snahu o vymenovanie sv. pápeža Jána Pavla II. za spolupatróna Európy.

Petícia Svätému Otcovi Františkovi:
Svätý Otec, obraciame sa na Vás plní veľkej radosti a prosíme Vás o vymenovanie sv. pápeža Jána Pavla II. za spolupatróna Európy.
Našu prosbu sprevádza hlboká dôvera a nádej, že nás sv. pápež Ján Pavol II. nadalej z nebies požehnáva a vyprosuje nám milosti.
Patronátom sv. pápeža sa nádejame na zmenu v tak ťažkých časoch pre Európu.
Ján Pavol II. bol pápež, ktorý nás s istotou priviedol do tretieho tisícročia a odvážne nás v apoštolskom liste „Nové tisícročie“ zo 6.januára 2001 vyzval „Duc in altum“
Potrebujeme jeho požehnanie a jeho prosby za nás, naše rodiny a mládež, za mier a spravodlivosť, za obnovu viery ako aj nové sväté povolania v celej Európe.
Túto našu prosbu Vám svätý Otec zverujeme s veľkou nádejou. 

Ylli Haruni, Pope John Paul II.

Hl. Papst Johannes Paul II. Patron Europas

[your signature]

128 signatures

Teile diese Information mit deinen Freunden

   

Oddany głos jest ważny, gdy podany adres E-Mailowy zostanie potwierdzony.

Podane dane osobiste będą wykorzystane wyłącznie do celów tej akcji.