Nemajte strach! Otvorte dokorán brány pre Krista!

„1978 bol Karol Wojtyla, kardinál Krakova na prekvapenie mnohých zvolený na Petrov stolec. Bol mladý a silný, hviezda, miláčik médií, muž neporovnateľnej dramatiky slova a gesta, úplne autentický, bez vzorov-zanechal stopy, z ktorých svet dodnes žije"

Sarah Badion

Ylli Haruni, Pope John Paul II.

Kardinál Stanisław Dziwisz 20. Októbra 2017 apeloval počas slávnostného otvorenia kongresu Kristova Európa v Censtochovej v Poľsku, aby bol Ján Pavol II. zvolený za spolupatróna Európy.

Apel Kard. Dziwisza

Vyhlásenia

Aj my, skupina ľudí, ktorí sa úplne stotožňujeme s touto myšlienkou, by sme sa veľmi potešili patrónovi-ochrancovi, ktorý nás sprevádza počas našich aktuálnych problémov, ktorý nám rozumie a vyprosuje nám dobré riešenie.

Európa sa v súčasnosti nachádza v hlbokej kríze na mnohých úrovniach. Mnohé naše rozhodnutia, ktorými odpovedáme na prežité situácie všedného dňa, sú v rozpore s našim kresťanským svedomím. Európa sa stále viac odtŕha od svojich kresťanských koreňov.

Sv. pápež Ján Pavol II. pros za obnovu viery v Európe, pros za zachovanie kresťanských myšlienok v politike, vo vzdelávaní a v našom spoločenskom spolunažívaní. Pros za mier. Pros za naše rodiny a za našu mládež. Pros za hodnotu života od počiatku až do konca. Pros za nás.

Už pred 20, 30 rokmi hovoril pápež Ján Pavol II. o početných hrozbách pre kresťanskú budúcnosť Európy. ..Už vtedy vo svojich rečiach, kázňach a encyklikách poukázal na správnu cestu.

Mohol niekto pred 30 rokmi tušiť, že komunismus jedného dňa z Európy zmizne.

Veríme, že modlitba dokáže veľa. Veríme, že sv. patrón prostredníctvom jeho príhovoru za našu Európu zhora nadalej podporí našu cirkev

Petícia Svätému Otcovi Františkovi

Odporúčané články

_______

Użyte rysunki, grafiki:
Specjalne podziękowanie dla Ylli Haruni za wsparcie naszego projektu poprzez użyczenie nam jego wspaniałych prac.

Użyte zdjęcia:
Slider bazujący na Park Jordana w Krakowie - JPII, Wikipedia, Creative Common Licence
Slider bazujący na EpiskopatNews, ©Mazur/episkopat.pl, Pałac Biskupi w Krakowie Franciszkańska 3, Creative Common  Licence
Grafika St. Pope John Paul II. on Vatican Site
Anonimowe fotografie z wizerunkiem Jana Pawła II. (autorzy nieznani)

)